หลายท่านที่ได้ติดตามเว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล” คงคุ้นหูกับประโยคที่ว่า “เกษตรคือประเทศไทย” เพราะนี่คือสโลแกนหรือคำขวัญของเราที่ใช้มาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งเว็บไซต์เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว (ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2557)

เป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของเรา ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้การทำงานเดินทางไปถึงจุดหมายที่วางไว้ ซึ่งแรงบันดาลใจสำคัญมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า

“เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ…” (คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗)

เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น.
เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น.

การที่จะทำให้ “การเกษตรของเราเจริญ” จึงเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคน และในฐานะที่ “เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ย(VOICE)” (เว็บไซต์ข่าวเกษตรสองพี่น้องท้องเดียวกัน) เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรที่หลากหลาย เราตระหนักดีว่าข้อมูลข่าวสารเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตร โดยเฉพาะในยุคเกษตร 4.0 จึงได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

“แต่ลำพังเพียงเราคงไม่สามารถกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา…เราคงทำอะไรได้ไม่มาก ถ้าขาดแรงสนับสนุน

ในโอกาสครบรอบ 3 ปี “เกษตรก้าวไกล” และต้อนรับน้องใหม่ “เกษตรโว้ย(VOICE)” บริษัท เกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ “เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกล…ไปด้วยกันทั้งประเทศ” โดยมีหลักการว่าทีมงานเกษตรก้าวไกล และเกษตรโว้ย(VOICE) จะจัดตั้ง กองบรรณาธิการเคลื่อนที่ (Mobile editorial) เพื่อออกเดินทางไปยังดินแดนเกษตรทั่วประเทศ เพื่อค้นหาเกษตรกร ผู้นำทางการการเกษตร เมื่อไปถึงจุดไหนพื้นที่ใดก็จะรายงานข่าวผ่านเครือข่ายระบบสื่อสารสมัยใหม่ให้ทุกคนตระหนักรับรู้ร่วมกัน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลข่าว ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาเขียนเป็นบทความข่าวและตัดต่อคลิปวิดีโอ เพื่อนำเสนอผ่านสื่อในเครือข่ายเกษตรก้าวไกลดอทคอม ซึ่งมีทั้งสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ โดยได้กำหนดการเดินทางไว้ทั้งหมด 10 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด แต่ละเส้นทางจะสิ้นสุดที่จังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 99 วัน และได้พบกับเกษตรกรเพื่อสัมภาษณ์ทำข่าว ประมาณ 210 คน

เราตั้งเป้าหมายไว้สูงส่งว่า “เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น” และเป้าหมายสูงสุดว่า “ไกลแค่ไหน ก็จะไปให้ถึง” ฟังๆดูก็ออกจะไกลเกินความจริงอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงก็จะทำให้เราเกิดความย่อท้อในการทำงานได้

ขณะนี้เราได้ออกจดหมายส่งไปตามบริษัทห้างร้านต่างๆบ้างแล้ว ในขณะเดียวกันก็ออกพบปะ “โรดโชว์” เพื่อไปกาง “โรดแมป” (ขออนุญาตใช้คำนายกตู่นะครับ) ให้กับหลายท่านได้ดู แต่ตรงนี้ยังทำได้น้อย เนื่องจากระบบของธุรกิจและราชการไทย มักไม่ยอมอะไรง่ายๆ ถ้าไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ต่อให้โครงการดีขนาดไหนก็ไม่มีวันได้พบ และเข้าถึงได้แสนยาก

คูโบต้า...พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย
คูโบต้า…พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย

วันนี้เวลาของเรามีจำกัด เราดำเนินการแบบเดิมไม่น่าจะทันการ จึงขออนุญาตบอกกล่าวกันกลางอากาศ ประกาศกันให้ชัดๆว่า “โครงการเกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกล…ไปด้วยกันทั้งประเทศ” จะเปิดตัวเพื่อออกเดินทางในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ดั้งนั้นบริษัทห้างร้านไหน หรือหน่วยงานราชการใดที่เห็นพ้องต้องกันกับเราขอให้มาร่วมมือกัน อย่าได้ปล่อยให้เราไปเพียงลำพัง กำลังของเรามีไม่พออย่างแน่นอน

สิ่งที่เราต้องการคือการสนับสนุนทั้งเรื่องข้อมูล โดยเฉพาะหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากมีอะไรที่อยากจะให้เราไปเยี่ยมชมหรือต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ส่วนเรื่องการสนับสนุนด้านงบประมาณ เราหวังพึ่งจากภาคเอกชน ซึ่งก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้มากมาย แต่ขอให้พอเพียงต่อการเดินทางเท่านั้น

ความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการคือ คลื่นสันญาณมือถือ เพราะว่าการเดินทางไปทำข่าวครั้งนี้ จะต้องไปให้สุดเขตประเทศไทย และจะต้องรายงานข่าวอย่างทันท่วงที

สำหรับเรื่องพาหนะ โชคดีว่าตอนนี้เราได้ “ฟอร์ด เรนเจอร์” มาจอดรอ และบอกว่าโครงการของเราเยี่ยมยอดมากๆ จึงพร้อมที่จะแกร่งไปด้วยกัน ยังขาดก็แต่น้ำมันที่จะเติม เรากำลังจะบุกไปจู่เจิมบริษัทน้ำมันแห่งใดแห่งหนึ่งในเร็ววันนี้ โชคดีที่สองก็คือว่า “คูโบต้า” พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย ตอบรับเรามาตั้งแต่เนิ่นๆที่เห็นโครงการ…ก็ขอยกตัวอย่างผู้สนับสนุนแค่นี้ก่อน

หลายท่านอาจจะถามว่าในเมื่องบประมาณมีจำกัด ทำไมต้องเดินสายไปทำข่าวเกษตรในต่างจังหวัดด้วยเล่า ตรงนี้ตอบได้ชัดเจนเลยว่า “เกษตรคือประเทศไทย” พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด เรามัวแต่นั่งทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่มีวันได้เห็นของจริง ถ้าไม่ลงพื้นที่ไปสัมผัสจริงๆ

“เกษตรคือความเหนื่อยยากลำบาก พี่น้องเกษตรกรเวลานี้อยู่กันอย่างลำบาก นี่ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญมากๆ เกษตรกรตื่นตัวกันมาก และคนรุ่นใหม่ก็เขาสู่ภาคเกษตรกันมาก เราในฐานะสื่อมวลชนจึงต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด” ที่พูดนี้ไม่ได้ชมรัฐบาลนี้ แค่อยากบอกว่าภาคเกษตรเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญขึ้นมาได้ (ใครที่สงสัยก็ขอให้กลับไปอ่านข้างบนอีกครั้ง)

เราในฐานะสื่อมวลชนเกษตรจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้ “เสียงเกษตรคือเสียงสวรรค์” ต้องรับฟังให้มาก ต้อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ทุกประการ

ขอประกาศย้ำอีกครั้ง สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เราทีมงานเกษตรก้าวไกล และเกษตรโว้ย(VOICE) จะออกไปพบปะเพื่อเชิญชวนบริษัทห้างร้าน รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ขอได้โปรดเปิดประตูให้เราได้ไปพูดคุยด้วยนะครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated