เกษตรก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0...เราพร้อมแล้วที่จะเดินไปด้วยกันกับทุกท่าน
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่มีผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...นำส่งผลงานของท่านมาเผยแพร่

เรื่อง : ลุงพร เกษตรก้าวไกล ภาพ : ต.ต้อ เกษตรก้าวไกล/

ผมเคยเขียนไว้ในคอลัมน์นี้เกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ว่าจะยกระดับภาคเกษตรให้หลุดพ้นกับดักความยากจน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการได้ หากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ (https://goo.gl/xTJBbM)

ในฐานะที่เว็บไซต์ “เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ย” ทำหน้าที่เป็นสื่อรายงานข่าวเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าข่าวเกษตรยังได้รับความสนใจน้อยกว่าข่าวประเภทอื่นๆ จนต้องเขียนบทความว่า “ทำอย่างไรให้ข่าวเกษตรมียอดคนอ่าน 1 ล้านวิว” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของข่าวเกษตร เพราะ “เกษตรคือประเทศไทย” และ “กษัตริย์คือเกษตร” ….ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราตอกและย้ำอย่างตั้งใจ (https://goo.gl/SquifB)

กำลังเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร... งานตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยนและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /23-24 กันยายน 2560
กำลังเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร… งานตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /23-24 กันยายน 2560

ณ วันนี้ เวลานี้…เราได้เห็นหลายภาคส่วนที่มุ่งความสนใจมายังภาคเกษตร แบบที่มากกว่าครั้งใดๆ เพราะนี้คือของจริง “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาอาหารเป็นของจริง” (มจ.สิทธิพร กฤดากร) เกษตรเป็น “หม้อข้าว” ของคนไทยทุกคน เราจะทุบหม้อข้าวของเราเองได้อย่างไร

เราจึงตัดสินใจที่จะขออาสาทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเกษตร รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวและความเป็นไปในทุกมิติที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้หัวข้อเรื่องว่า “เกษตรก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” หรือพูด/เขียนสั้นๆว่า “เกษตร 4.0” โดยจะเดินไปตามยุทธศาสตร์ที่กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ วางแนวทางไว้ 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรให้เป็น สมาร์ท ฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) ในด้านต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานของการเกษตร โดยยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น GAP , GMP หรือเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการทำเกษตรแปลงใหญ่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำ Agri Map มาเป็นฐานในการทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องน้ำกับการทำการเกษตรมีความสำคัญมาก รวมทั้งเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯเองมีแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer

ทุกเรื่องราวที่กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางไว้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามทั้งสิ้น สมควรอย่างยิ่งที่เกษตรกรควรจะรับรู้และเข้าถึง

แต่ลำพังเพียงเราจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แค่ไหน หากขาดซึ่งพันธมิตรที่จะร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบริษัทห้างร้านที่มีเทคโนโลยีการเกษตรหรือเครื่องมืออุปกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่มีองค์ความรู้ใดๆที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวไกลไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็อย่าลังเลใจที่จะให้การสนับสนุนส่งข้อมูลมาเผยแพร่

ขอย้ำว่า…เราพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเกษตร (https://goo.gl/DUzc71) ให้สมกับสโลแกนของเกษตรก้าวไกลที่ว่า “เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” และสโลแกนของเกษตรโว้ยที่ว่า “เว็บไซต์ข่าวเกษตรของคนทั้งประเทศ” และแน่นอนว่าสโลแกนหรือคำขวัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าอย่างไม่ลดละ…“เกษตรคือประเทศไทย หัวใจของเราคือเกษตรกร” อย่าลืมให้การสนับสนุนเรานะครับ

หมายเหตุ : ติดต่อเกษตรก้าวไกล และ เกษตรโว้ย โทร.และไอดีไลน์. 081 3090599

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated