สถานีวิทยุ ม.ก. จับมือเกษตรก้าวไกลดอทคอม เดินหน้าสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางสื่อกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล ให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายพรศักดิ์ พงศาปาน
บรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. กับเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-วันที่ 28 ก.ย. 60 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) กล่าวว่า การร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล เป็นพัฒนาการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งทั้งสถานีวิทยุ ม.ก. และบริษัทเกษตรก้าวไกล มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงเกิดการร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กันขึ้น

พิธีลงนามความร่วมมือ
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัทเกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด

“เราจะร่วมกันผลิตและพัฒนาด้านเทคนิค และการจัดการเนื้อหาของข่าว โดยกำหนดรูปแบบรายการ กำหนดช่วงเวลา กรอบเนื้อหาและแหล่งข้อมูล ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคเกษตรประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะขับเคลื่อนเรื่องเนื้อหาของข่าวแล้ว ยังจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้สื่อข่าวเกษตร ที่สามารถสัมภาษณ์ข่าว เขียนข่าว นำเสนอและรายงานข่าวสารด้านการเกษตรได้ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ “KUR+ Academy” (KU Radio Plus Academy) ของสถานีวิทยุ ม.ก. และ โครงการ “เกษตรกรข่าว” (KK Smart Farmers Reporter) ของบริษัท เกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้สถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง ๔ ภูมิภาค เป็นฐานในการผลิตและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เป็นผู้สื่อข่าวการเกษตรต่อไป” ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กล่าว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมมือเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล “ขับเคลื่อนข่าวเกษตรประเทศไทย”
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือสถานีวิทยุ ม.ก. กับเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล 

ด้าน นายพรศักดิ์ พงศาปาน ประธานบริษัท เกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสถานีวิทยุ ม.ก. ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน และมีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วกว่า และทำให้ผู้บริโภคข่าวสารมีส่วนร่วมมากกว่า โดยมองว่าระบบการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ แค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหลักการเขียนข่าวที่ถูกต้อง ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าว(เกษตร)ได้” จึงได้เริ่มรณรงค์โครงการ “เกษตรกรข่าว” ขึ้นมา โดยการเปิดรับเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้สื่อข่าวเกษตรอาสา และได้รับผลการตอบรับสมัครเข้ามากว่า 20 จังหวัดแล้ว

คณะที่ปรึกษาสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมมือเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล “ขับเคลื่อนข่าวเกษตรประเทศไทย”
คณะกรรมการและที่ปรึกษาสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. กับเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล 

“ผมคิดว่าคนที่จะเป็นผู้สื่อข่าวเกษตรที่ดีได้ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ เพราะการเกษตรอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งก็คือเกษตรกร จะเป็นใครอื่นไม่ได้ เพราะเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ ทำการเกษตรอยู่จริง มีประสบการณ์จริง ไม่มีใครจะถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีเท่ากับตัวเขาเอง ขอเพียงแค่ช่วยกันเติมเต็มหลักการและประสบการณ์เข้าไป ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้แล้ว” ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล กล่าว

ทีมงานเกษตรก้าวไกลร ถ่ายรูปร่วมกับ อ.ถวิล สุวรรณมณี
ทีมงานเกษตรก้าวไกลถ่ายรูปร่วมกับ อ.ถวิล สุวรรณมณี (คนที่ 4 จากขวา) บรรณาธิการอาวุโส สถานีวิทยุ ม.ก.

อนึ่ง ในวันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้มีการนำป้ายที่มีข้อความว่า “เกษตรคือประเทศไทย Agriculture is Thailand” และ “ร่วมกันขับเคลื่อนข่าวเกษตรประเทศไทย” มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้ว่าทั้งสองหน่วยงานมีวิสัยทัศน์และภารกิจเดียวกัน และจะต้องทำให้สำเร็จต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated