โชว์ทุเรียนและพันธุ์พืชใหม่ๆในงาน Horti Asia 2017...กรมวิชาการเกษตร พร้อมแล้ว
นางสุรภี กีรติยะอังกูร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร กับทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 7

ในงาน “จิบน้ำชายามบ่ายกับท่านทูตฯเนเธอร์แลนด์ พร้อมเสวนาทิศทางตลาดภาคเกษตรในเอเชีย” ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์เชิญชวนไปร่วมงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2017-งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้น 15-17 มีนาคม 2560 นี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ได้มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนา หนึ่งในนั้นคือ นางสุรภี กีรติยะอังกูร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้นำกิจกรรมมาแสดงในงาน Horti Asia หลายด้าน ดังนี้

  1. พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่
    ในการพัฒนาด้านพืชสวน โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา และแมคคาเดเมีย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างครบวงจรเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือเป็นอย่างมาก
  2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพืชสวน ประกอบด้วย

– นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบไหม้ การผลิตหัวพันธุ์ปลอดโรคเพื่อลดการนำเข้า การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรเช่นการจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มีการดำเนินการรวมพลังประชารัฐระหว่างภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการพัฒนามันฝรั่งอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ด้านพืชสวนทั้งไม้ผลและผัก โดยมีพันธุ์พืชที่ผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี 2559 จำนวน 10 พันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 7, 8 และ 9 ส้มสายน้ำผึ้งพันธุ์แพร่1. กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์พิจิตร 1 สะตอพันธุ์ตรัง 1 มันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่ 70-1 และ 70-2 พริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์กาญจนบุรี 1 และพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ศรีสะเกษ 1

– การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมจากกล้วยไม้สกุล Dendrobium

ต้นแบบการพัฒนาสินค้าเกษตร (ทุเรียน) form farm to table โดยมีการใช้เทคโนโลยี e-commerce มาช่วยในการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

– การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลขิง (ขิง ข่าและไพล) ) ซึ่งสมุนไพรกำลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค

“ดิฉันมั่นใจว่าองค์ความรู้ที่จะนำมาแสดงในงานครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาและต่อยอดในอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาเป็นธุรกิจต่อไป” ที่ปรึกษา กรมวิชาการเกษตร กล่าวในที่สุด

อนึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานฟรี ที่ www.horti-asia.com โดยใช้รหัส HP2211 (ลงทะเบียนหน้างาน โดยไม่มีรหัสลงทะเบียน เสียค่าเข้าชมงาน 1,000 บาท)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated