มะพร้าวน้ำหอมราคาพุ่งตั้งแต่ต้นปี อยากปลูกให้ดีต้องเรียนและรู้จริง
อาจารย์เปรม ณ สงขลา กับสวนมะพร้าวน้ำหอม...มีความรู้มาแบ่งปัน 18 กุมภาพันธ์นี้

หลายวันก่อนได้รับแจ้งจาก อาจารย์เปรม ณ สงขลา บรรณาธิการใหญ่วารสารเคหการเกษตร ว่าวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ที่สวนเคหการเกษตร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสวนของตนเองและปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่หลายสิบไร่นั้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจปลูก…

ผมเองเมื่อได้ฟังก็เกิดความสนใจ แต่ตามประสาผู้สื่อข่าวหัวมะพร้าว (หัวกะทินะครับ 555) ก็ต้องเช็คข้อมูลกันหน่อยว่าสถานการณ์ราคาเป็นอย่างไร มันดีจริงหรือไม่

ผมก็โทร.ไปคุย 3-4 ราย ทั้งเกษตรกรชาวสวนและผู้รับซื้อ แต่ได้ข้อมูลมาก่อน 2 ราย…

คุณชะออม น้อยปั่น
คุณชะออม น้อยปั่น มีความสุขกับการขายมะพร้าวน้ำหอมมากๆ

รายแรก คุณชะออม น้อยปั่น เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมชานกรุงคือ อยู่ที่อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปลูกมานาน 40 ปี จำนวน 50 ไร่ (มีนายทุนมาขอซื้อที่ดินแต่ใจแข็งไม่ยอมขาย เพราะเชื่อมั่นมาตลอดว่ามะพร้าวรายได้ยั่งยืนกว่า) บอกว่า ต้นปีมานี้ราคาออกจากสวนขายเฉลี่ยลูกละ 25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่พ่อค้ามาขอซื้อ แต่ไม่มีของ เพราะว่าคุณชะออมไปวางขายที่หน้าสวนของตนเองซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนและมีตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ จึงทำให้มีเท่าไรก็ไม่พอขาย

“เดิมนั้นปีที่ผ่านๆมาจะขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงสวน แต่เวลานี้ไม่ต้องไปขายที่ไหน ขายที่หน้าสวน ให้ภรรยาไปขายได้ราคาดีกว่ากันเยอะ”

คุณชะออม บอกอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาลูกละ 18-20 บาท ถือว่าดีกว่ากันมาก และราคาลูกละ 25 บาทของปีนี้คาดว่าจะทรงตัวไปอีกระยะ พอถึงเดือนเมษายน ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้

เหตุผลที่ปีนี้มะพร้าวน้ำหอมราคาดีตั้งแต่ต้นปี คุณชะออม วิเคราะห์ว่า….

  1. ที่ดินทำสวนมะพร้าวน้ำหอมมีน้อยลง เนื่องจากสังคมเมืองขยายตัวขึ้น ทำให้ที่ดินราคาแพง ยกตัวอย่างง่ายๆ ที่ดินที่เคยเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมในย่านดั้งเดิมได้แปรสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรร และพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของที่ดินแบ่งมรดกไปให้ลูกหลาน เช่น เคยทำสวนมะพร้าวน้ำหอม 20 ไร่ มีลูก 4 คน แบ่งไปคนละ 5 ไร่ โอกาสที่ลูกจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมหรือทำเกษตรต่อก็เหลือน้อยลง
  2. สภาวะอากาศแปรปรวน ฤดูฝนสั้นลง ทำให้ผลผลิตที่เคยดกก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น ปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้ง อากาศร้อนจัด ส่งผลให้ผลผลิตจากที่เคยได้ 100% จะเหลือเพียง 40% โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ได้ผลจะมีภาคกลางและภาคใต้บางส่วนเท่านั้น
  3. ผู้บริโภคเยอะขึ้น เพราะกระแสเครื่องดื่มเกลือแร่ตามธรรมชาติที่มาแรง ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ โดยเฉพาะคนจีนนิยมดื่มน้ำมะพร้าวมาก ส่งผลให้เกิดโรงงานรับซื้อที่ย่านบ้านแพ้วและดำเนินสะดวกมากขึ้น
คุณประยูร วิสุทธิไพศาล (คนขวา) กับลุงพร สอนอาชีพ-ภาพนี้ที่ห้องเก็บมะพร้าวน้ำหอมส่งออก
คุณประยูร วิสุทธิไพศาล (คนขวา) กับลุงพร สอนอาชีพ-ภาพนี้ที่ห้องเย็นเก็บมะพร้าวน้ำหอมส่งออก

รายต่อมา คุณประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 54 ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมถึง 260 ไร่ โดยปลูกในที่ดินตนเอง 80 ไร่ เช่าที่ดินเพิ่มอีก 180 ไร่ (ล่าสุดได้รวบรวบรวมสวนมะพร้าวน้ำหอมของญาตพี่น้อง รวมเป็นประมาณ 400 ไร่-เป็นการปลูกแบบอินทรีย์) และในฐานะประธาน “วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษอำเภอดำเนินสะดวก” ซึ่งเป็นผู้รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย

คุณประยูร ให้ข้อมูลแบบฟันธงว่า ปีนี้มะพร้าวน้ำหอมราคาดีตั้งแต่เดือนมกราคม เฉลี่ยขึ้นลง 31-32 บาท เนื่องจากผลผลิตมีน้อย แต่พอเดือนกุมภาพันธ์เป็นรอบที่ผลผลิตออกมาเยอะราคาก็ลดลงมาเหลือลูกละ 20-22 บาท และคาดการณ์ว่าราคามะพร้าวจะถีบตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ในราคาลูกละ 32-33 บาท

“ในช่วงปีที่แล้วราคารับซื้อสูงสุดลูกละ 32-33 บาท  ปีนี้ราคานั้นได้เห็นตั้งแต่ต้นปีแล้ว จึงคาดว่าปีนี้ราคาเฉลี่ยน่าจะดีกว่าครับ”

เหตุผลที่มะพร้าวน้ำหอมปีนี้น่าจะราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา คุณประยูร สรุปให้ฟังสั้นๆว่า เพราะผลผลิตน้อยลง ในขณะที่ตลาดนับวันแต่จะกว้างขึ้น

สวนมะพร้าวน้ำหอมอาจารย์เปรม รุ่นนี้ปลูกใหม่ 40 ไร่
สวนมะพร้าวน้ำหอมอาจารย์เปรม รุ่นนี้ปลูกใหม่ 40 ไร่

ได้ยินได้ฟังความคิดเห็นของ 2 ท่านดังกล่าวแล้ว ก็คงสรุปได้ว่าปีนี้มะพร้าวน้ำหอมราคาดีไม่น่าจะด้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็นั่นแหละเหตุผลที่ราคาดีก็คือว่าผลผลิตน้อยลง ซึ่งคุณชะออม บอกว่าตนเองนั้นชอบให้ผลผลิตมีมาก (ดกมาก) ดีกว่ามีน้อย แม้ราคาจะตกต่ำเหลือลูกละ 10 บาท ก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว…ทำไมผลผลิตน้อยลงก็ได้กล่าวไปแล้ว เอาเป็นว่าถ้าอยากจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลดี จำเป็นที่ผู้ปลูกจะต้องมีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจใช้ไม่ได้ผลทั้งหมด เมื่อมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา

อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้น ทางอาจารย์เปรม ณ สงขลา โดยวารสารเคหการเกษตรจะเปิดอบรมให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้เป็นเวลา 1 วันเต็มๆในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนมะพร้าวน้ำหอม ย่านลาดหลุมแก้ว รายละเอียดเนื้อหาสาระที่จะอบรมนั้นถือว่าน่าสนใจทีเดียว มีนักวิชามาให้ความรู้หลายท่าน และทางอาจารย์เปรมก็จะได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดอย่างเต็มที่ (อาจารย์เปรม ย้ำมาว่าการที่มะพร้าวน้ำหอมจะมีผลผลิตดี ความสมบูรณ์ต้นจะต้องถึงพร้อม =พันธุ์+น้ำ+ธาตุอาหาร +ภูมิอากาศ +การจัดการสำคัญมากๆ…รายละเอียดหัวข้อการอบรมและวิทยากรขอให้ตรวจสอบจากโฆษณาที่แนบมา)

รายละเอียดอบรมมะพร้าวน้ำหอมอ่านจากตรงนี้
รายละเอียดอบรมมะพร้าวน้ำหอมอ่านจากตรงนี้

“ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เปลี่ยนนาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้สนใจจองและชำระเงินใกล้เต็มแล้ว…จะมีรอบสองหรือไม่ต้องขอดูอีกที…งานนี้คิดในเชิงธุรกิจขาดทุนย่อยยับ (คิดค่าอบรมเพียง 1,050 บาท/ไม่รวม Vat) แต่เพื่อคนคอเดียวกันจะได้มาพบกันถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิทยายุทธกันมากกว่าครับ” อาจารย์เปรม เปิดใจอย่างตรงไปตรงมา

สรุปว่า ต่อไปนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะต้องใช้ความรู้ในการบริหารจัดการมากขึ้น ที่เคยหวังพึ่งธรรมชาติหรือฝากให้เทวดาเลี้ยงเห็นท่าจะเสี่ยงเสียแล้ว…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 3742803

สวนมะพร้าวน้ำหอมอาจารย์เปรม ปลูกรุ่นแรก 30 ไร่
สวนมะพร้าวน้ำหอมอาจารย์เปรม ปลูกรุ่นแรก 30 ไร่

(รายละเอียดสวนมะพร้าวน้ำหอม อาจารย์เปรม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/4YsDvu)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated