เกษตรแฟร์ปี60....เชิญประกวดผลไม้และอื่นๆมากมาย (รวมข่าวประกวดไว้ที่นี่)
การประกวดผลไม้งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ผ่านมา (ปี 2559) ...ในภาพนี้เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน (ขอบคุณภาพจาก อ.เปรม ณ สงขลา 1 ในคณะกรรมการตัดสิน)

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ได้จัดแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 27 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงานมีอะไรบ้าง ขอบอกว่ามีทุกอย่างที่เคยมี และยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ เพราะว่าปีนี้หัวใจของงานเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” คือไม่ใหญ่จริง ไม่ใช่เกษตรแฟร์ ชนิดที่ว่า “จัดเต็มทุกพื้นที่” เพราะนี้คืองานแสดงสินค้าเกษตรต้นตำรับหรือต้นแบบก็ว่าได้

(สำหรับภาพรวมของงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560…อ่านได้ที่  https://goo.gl/Eqkf16)

การแถลงข่าวได้รับความสนใจมาก
การแถลงข่าวได้รับความสนใจมาก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาแทนอธิการบดี (คนที่ 4จากซ้าย)…จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

แต่ที่ผมจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็คือ การจัดประกวดพืชสัตว์ประเภทและชนิดต่างๆ รวมทั้งประกวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ถือว่าเป็นต้นแบบความมีมาตรฐาน ขอว่าละเอียดเรื่องการประกวดผลไม้ที่ได้นำเอกสารประกาศเชิญชวนมาลง และผมได้มีโอกาสสอบถามเพิ่มเติม ส่วนประกวดอื่นๆ ขอว่าไปตามเอกสารสรุปของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่จัดเตรียมมาให้พร้อมสรรพจริงๆ

(ในเรื่องของการประกวดนี้ ขอย้ำว่าอ่านกติกาให้เข้าใจ วันเวลาประกวดดูให้ถูกต้อง สงสัยตรงไหนประการใด ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ จะมีเบอร์ให้ติดต่อทุกการประกวด-เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัย)

การประกวดผลไม้งานเกษตรแฟร์ปี59 (ภาพนี้จะกลับมาอีกครั้งแล้ว)
ภาพการประกวดผลไม้งานเกษตรแฟร์ปี59 ซึ่งภาพนี้จะกลับมาอีกครั้งแล้ว
ประกวดผลไม้ เกษตรแฟร์ ปี60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ขอเชิญส่งผลไม้เข้าประกวดชิงโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การประกวดผลไม้ ๑๘ ประเภท โดยเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ สวยงาม และความปลอดภัยในการบริโภค ดังนี้

๑. ขนุน ไม่จำกัดพันธุ์ ผลสุกพร้อมรับประทาน ส่ง ๑ ผล

๒. ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ ส่ง ๑๕ ผล

๓. ฝรั่งพันธุ์กิมจู ส่ง ๕ ผล

๔. ฝรั่งมีเมล็ด ไม่จำกัดพันธุ์ ส่ง ๕ ผล

๕. กล้วยหอมทอง ส่ง ๑ เครือ

๖. กล้วยไข่ ส่ง ๑ เครือ

๗. กล้วยนํ้าว้า ส่ง ๑ เครือ

๘. มะม่วงผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ ส่ง ๖ ผล

๙. มะม่วงผลดิบ ไม่จำกัดพันธุ์ ส่ง ๖ ผล

๑๐. มะละกอผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ ส่ง ๓ ผล

๑๑. ละมุด ผลสุกพร้อมรับประทาน ส่ง ๑๕ ผล

๑๒.ส้มโอเนื้อสีชมพู/แดง มีขั้วติด ส่ง ๓ ผล

๑๓.ส้มโอเนื้อสีขาว/เหลือง มีขั้วติด ส่ง ๓ ผล

๑๔.ส้มเปลือกล่อน มีขั้วติด ส่ง ๑๐ ผล

๑๕.ส้มแก้ว ผลโต มีขั้วติด ส่ง ๑๐ ผล

๑๖. องุ่น พันธุ์ไวท์มาละกา มีช่อติดกิ่ง ส่ง ๓ ช่อ

๑๗.องุ่นไร้เมล็ด มีช่อติดกิ่ง ส่ง ๓ ช่อ

๑๘.มะพร้าวนํ้าหอม ส่ง ๑ ทะลาย

(คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การตัดสินในการรวมหรือแยกประเภทเพิ่มเติม และสิ่งประกวดทุกชนิดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวด และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

รางวัลการประกวด รางวัลที่ ๑ โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท

ตัดสินโดย คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการประกวด วันประกวด วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รับสิ่งประกวด เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.

ตัดสินการประกวด เวลา ๑๓:๓๐-๑๖:๐๐ น.

สถานที่จัดการประกวด บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม นายชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ (๐๘-๔๓๖๐-๐๐๗๘) นางสาวเจนจิรา ชุมภูคำ (๐๘-๙๖๓๑-๗๙๘๗)

อนึ่ง ผมได้สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลมาว่า…ให้เกษตรผู้สนใจมาสมัครเช้า 9โมงเป็นต้นไป คือสมัครและนำผลไม้ที่จะประกวดมาในวันนั้นเลย (ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า-ยกเว้นในรายการประกวดอื่นๆขอให้อ่านให้ละเอียด) พอเที่ยงทานข้าวร่วมกันกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ จากนั้นบ่ายตัดสินตามเวลาที่กำหนดไว้

ข้อแนะนำก็คือว่า ขอให้ผู้สมัครได้ปฎิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เช่น ส้มโอบอกว่าให้มีขั้วก็ต้องมีขั้ว องุ่นบอกมีช่อติดกิ่ง (ถ้าไม่มีก็ปรับออก ถือว่าผิดกติกา) เพราะว่าทางหนึ่งนั้นต้องการชาวสวนจริงๆไม่ใช่ไปซื้อที่ไหนมาประกวดก็ไม่รู้ รวมทั้งจำนวนผลก็ต้องครบ (ขาดไม่ได้) หรือมีหลายผลก็ต้องขนาดสม่ำเสมอกัน หรืออย่างอันไหนที่บอกว่าผลสุกก็ต้องสุกพอดี วันที่มาประกวดจะต้องคิดว่าสุกพอดีอร่อยพอดี หรืออย่างไหนที่บอกว่าผลดิบก็ต้องดิบจริงๆ ถ้าสุกก็ไม่มีทางชนะ (แพ้เลย) สิ่งที่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่ง คือกล้วยสุกจะต้องสวยงามจริงๆ เวลาขนส่งจะต้องระวังเช่นต้องแขวนมากับรถไม่ให้มีรอยช้ำใดๆ

อีกเรื่องหนึ่งคือ คณะกรรมการตัดสิน จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านประสบการณ์มามาก เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก 3 หน่วยงานหลักที่ร่วมจัด จึงไว้วางใจได้ว่าเป็นธรรมที่สุด และระหว่างการประกวด คณะกรรมการก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าผลไม้ไหนเป็นของใคร (เพราะติดไว้เฉพาะเบอร์)

“เราอยากทำให้สนามประกวดแห่งนี้มีคุณภาพของประเทศ ปีหนึ่งประกวดครั้งหนึ่งเกษตรกรทำงานมาเหนื่อยได้รางวัลก็จะภาคภูมิใจ” เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประกวดกล่าว

ประกวดจัดตู้ปลาระดับนักเรียน เกษตรแฟร์ ปี60

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน ในงานเกษตรแฟร์ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร  แข่งขันในวันที่ 30 มกราคม 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 – 13.00 น. และจัดตู้ปลาเวลา 13.00 – 16.00 น. ตัดสินการประกวดวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นระดับดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา ประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาทอง
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาหมอสี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลา

โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 รับสมัครเพียง 20 ทีม โรงเรียนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา โทรศัพท์ 087 – 119 – 9676                     

ประกวดปลากัด เกษตรแฟร์ปี60

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งปลากัดเข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท โดยแบ่งประเภทปลากัดดังนี้

ประเภทครีบสั้น ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว (สีเดียว กลุ่มสีอ่อน กลุ่มสีเข้ม กลุ่มหลากสี) (หางพระจันทร์ครึ่งซีก สีเดียว กลุ่มสีอ่อน กลุ่มสีเข้ม กลุ่มหลากสี) ปลากัดครีบสั้นหางคู่ รวมทุกประเภทสี ปลากัดครีบสั้นหูช้าง รวมทุกประเภทหางและสี และปลากัดยักษ์ครีบสั้น รวมทุกประเภทหางและสี

ปลากัดครีบยาว ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี ปลากัดครีบยาว หางจักร หางหนามเตยหรือหางมงกุฏ รวมทุกประเภทสี ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งซีก รวมทุกประเภทสี และปลากัดครีบยาวหางคู่ รวมทุกประเภทสี

ผู้สนใจส่งปลากัดสมัครได้ที่บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 07.30 – 11.00 น. ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ค่าสมัครตัวละ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา โทรศัพท์ 02 – 942 – 8894

ประกวดไม้ประดับ เกษตรแฟร์ปี60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมผู้พัฒนาไม้ประดับ 2000 ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมและส่งไม้ประดับเข้าประกวด ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการประกวดดังนี้

แก้วกาญจนา 9 ประเภท อาทิ แก้วกาญจนาเลื้อย (กอ) แก้วกาญจนาลูกผสมโคชิน ใบสีชมพู/แดง (เดี่ยว) แก้วกาญจนาลูกผสมโพธิสัตว์/โพธิ์น้ำเงิน ใบสีชมพู/แดง (กอ) เป็นต้น

ดราซีน่า 12 ประเภท อาทิ จันทน์หอม – จันทน์แดงใต้ ในภาชนะขนาด 12 นิ้ว จันทน์หอมจีน กลุ่มพญามังกรแคระ พญามังกรที่มีต้นหรือใบแปลก เป็นต้น

แอนธูเรี่ยม (หน้าวัวใบ) 6 ประเภท อาทิ แอนธูเรี่ยมใบด่างเขียวกับขาว – เหลือง ในภาชนะขนาดไม่เกิน 11 นิ้ว แอนธูเรี่ยมใบด่างเขียวกับกลุ่มสีชมพู – ส้ม – แดง ในภาชนะขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว แอนธูเรี่ยมใบด่างสีเหลื่องทั้งใบ ไม่จำกัดขนาดภาชนะ เป็นต้น

สามารถส่งไม้ประดับเข้าประกวดวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.สุรวิช โทรศัพท์ 081 – 901 – 2930

ประกวดกล้วยไม้ เกษตรแฟร์ปี60 (งานที่1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งกล้วยไม้ต้นเข้าประกวด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 จำนวน 9 ประเภท อาทิ แวนด้า คัทลียา หวาย ช้าง รองเท้านารี ฟาแลนน๊อฟ ออนซีเดียม เป็นต้น

สามารถส่งกล้วยไม้เข้าประกวดวันที่ 29 มกราคม 2560 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.สุรวิช โทรศัพท์ 081 – 901 – 2930

ประกวดกล้วยไม้ เกษตรแฟร์ปี60 (งานที่2)

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดกล้วยไม้ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยแบ่งเป็น การประกวดกล้วยไม้ 15 ประเภท ได้แก่ กล้วยไม้ตัดช่อ สกุลหวาย มอคคาร่า แวนด้า ออนซิเดี้ยม และสกุลอื่นๆ การประกวดพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ 2 ประเภท ได้แก่ พวงมาลัยคล้องข้อมือ และ พวงมาลัยคล้องคอ และ การจัดดอกกล้วยไม้ในภาชนะ 3 ประเภท ได้แก่ แจกันทรงสูง แจกันทรงเตี้ย ภาชนะแบบแบน

ผู้สนใจสามารถส่งกล้วยไม้เข้าร่วมประกวด และชมการจัดแสดงกล้วยไม้ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว โทรศัพท์ 02 – 579 – 0308 ต่อ 139 หรือ 082 – 521 – 0210

ประกวดแพะ เกษตรแฟร์ปี60

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดแพะ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ชิงโล่และเงินรางวัล ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานประกวด อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยประเภทการประกวดแบ่งออกเป็น  12 ประเภทดังนี้

ประเภทแพะเนื้อบอร์ และลูกผสมบอร์ เพศผู้และเพศเมีย ไม่ผลัดฟัน, ประเภทแพะเนื้อแองโกลนูเบียน และ ลูกผสมแองโกลนนูเบียน เพศผู้และเพศเมีย ไม่ผลัดฟัน, ประเภทแพะนมซาแนน อัลไพน์ ทอกเกนเบอร์ก เพศผู้ เพศเมีย และลูกผสม ไม่ผลัดฟัน, ประเภทแพะพ่อ – แม่ พันธุ์เนื้อ ไม่จำกัดสายพันธุ์ ผลัดฟันไม่เกิน 3 คู่ และ ประเภท GRAND CHAMPION  เพศผู้และเพศเมีย ไม่ผลัดฟัน

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาควิชาสัตวบาล โทรศัพท์ 02 – 579 – 1120

ประกวดกล้วยไม้ เกษตรแฟร์ปี60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งกล้วยไม้ต้นเข้าประกวด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 จำนวน 9 ประเภท อาทิ แวนด้า คัทลียา หวาย ช้าง รองเท้านารี ฟาแลนน๊อฟ ออนซีเดียม เป็นต้น

สามารถส่งกล้วยไม้เข้าประกวดวันที่ 29 มกราคม 2560 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.สุรวิช โทรศัพท์ 081 – 901 – 2930

ประกวดวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 กับการประมง” เกษตรแฟร์ปี60

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดการวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 กับการประมง” ในงานเกษตรแฟร์  ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยแบ่งเป็นประเภททีม 3 คน ระดับอนุบาล โรงเรียนส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30 – 09.00 น. และแข่งขันเวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์ศิริ

โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา โทรศัพท์ 087 – 119 – 9676

ประกวดแต่งกลอนจากภาพ เกษตรแฟร์ปี60

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแต่งกลอนจากภาพ ระดับนักเรียน ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร  แข่งขันในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ บริเวณใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดกลอนแปด 3 กระทู้ เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดกลอนสักวา 1 กระทู้ กลอนแปด 1 กระทู้ และกลอนดอกสร้อย 1 กระทู้ เวลา 13.00 – 15.00 น.

โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 รับสมัครเพียง 20 ทีม โรงเรียนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา โทรศัพท์ 087 – 119 – 9676

(ขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์ มก. /นางจุไร เกิดควน/ นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์/ น.ส. พลอย พิมพ์ศิริ / นายคมสัน วิเศษธร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated