สัมมนา มะพร้าวน้ำหอม 21 พ.ค 59...ได้ความรู้อะไรบ้าง? (กำหนดการ/พร้อมแผนที่)
สัมมนา มะพร้าวน้ำหอม 21 พ.ค 59...จะได้รับความรู้ครบเครื่อง เพื่อการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมไทยให้หอมไกลทั่วโลก

ใกล้เข้ามาแล้ว…สัมมนา “มะพร้าวน้ำหอม โอกาสทองของเกษตรกรไทย…จริงหรือ?” …ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นหนัก 3 เรื่องหลัก คือ ทำอย่างไรให้มะพร้าวน้ำหอมติดผลดก ติดผลดี และมีน้ำหอมตลอดไป (สม่ำเสมอ) หัวข้อนี้จะเหมาะกับผู้ที่ปลูกอยู่แล้ว แต่อยากรู้ว่ามีวิธีทางวิชาการอย่างไรจึงจะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าที่เป็นอยู่ มีปัจจัยใด เทคนิคไหนบ้าง และสำหรับผู้มี่เริ่มต้นปลูกใหม่ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปลูกรายเดิมที่ขยายพื้นที่ปลูกก็ได้) จะได้พบกับกรณีศึกษา “พลิกแปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม”  ซึ่งจะตอบโจทก์ การวางแผน การลงทุน ว่าแนวทางที่ดีที่เหมาะสมเป็นอย่างไร พบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร (เรียนรู้จริงจากประสบการณ์จริงและทำได้จริง) ตามด้วยประสบการณ์ การปลูกมะพร้าวอินทรีย์ 400 ไร่ ว่าทำให้ได้ มาตรฐานโลกคืออย่างไร ปิดท้ายจะเสวนากันเรื่อง ตลาดมะพร้าวน้ำหอม ทั้งในและต่างประเทศ ว่าได้มีการพัฒนาก้าวไกลไปถึงไหนแล้ว

สัมมนา มะพร้าวน้ำหอม 21 พ.ค.59
มะพร้าวน้ำหอม โอกาสทองของเกษตรกรไทย?…เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาค้นหาคำตอบ

(กำหนดการ)

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จัดโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย วารสารเคหการเกษตร  และเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลดอทคอม

08.00 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.           พิธีเปิดสัมมนา  

โดย รศ. ตฤณ  แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน

09.15 – 10.45 น.          บรรยาย เรื่อง มะพร้าวน้ำหอม โอกาสทองจากงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ (ทำอย่างไรให้ติดผลดี และ มีน้ำหอมสม่ำเสมอ)

โดย รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.45 – 11.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.           บรรยาย เรื่อง กรณีศึกษา : การพลิกแปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม

โดย  คุณเปรม ณ สงขลา บรรณาธิการอำนวยการ วารสารเคหการเกษตร

12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.           อภิปราย เรื่อง การบังคับมะพร้าวให้ติดผลดีและปลูกให้ได้มาตรฐานโลก

  • การบังคับให้มะพร้าวให้ติดผลดี ด้วยเทคนิคการผสมเกสร

โดย รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • การปลูกมะพร้าวออร์แกนิคให้ได้มาตรฐานโลก

โดย  คุณประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 54  และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จ.ราชบุรี                                  

14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.           อภิปราย เรื่อง มะพร้าวน้ำหอม : โอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  • การเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอมและการทำตลาดยุคใหม่

โดย คุณธานี ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าของแบรนด์ โคโค่เฟรซ มะพร้าวน้ำหอมส่งขายร้านเซเว่นฯ

  • มะพร้าวน้ำหอม หนึ่งเดียวของไทย ก้าวไกลตลาดโลก

โดย ตัวแทนบริษัท แปรรูปมะพร้าวน้ำหอมส่งขายตลาดโลก

วิธีลงทะเบียนสัมมนามะพร้าวน้ำหอม
สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์นี้…โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทร.ไว้

(วิธีลงทะเบียน)

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด เลขที่ 1422337294 ชื่อบัญชีภัทรานิษฐ์ จีระประเสริฐ เมื่อโอนเสร็จโทร.มายืนยัน โทร. 089 7877373)

สอบถามรายละเอียด และจอง โทร. 081 3090599, 089 7877373 หรือ E-mail : lungpornku2@gmail.com หรือ Facebook : ลุงพร สอนอาชีพ

อย่าลืม…มาเติมความรู้ ให้มะพร้าวน้ำหอมไทยหอมไกลทั่วโลก และสร้างให้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืนชั่วลูกหลานสืบไป

(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

แผนที่ สัมมนามะพร้าวน้ำหอม 21 พ.ค.59
แผนที่ สถานที่จัดสัมมนา มะพร้าวน้ำหอม…ห้องประชุมจะตั้งอยู่ในสวนแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated