เกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยูที่นั่น
เกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยูที่นั่น...(ภาพนี้คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)...หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการเกษตรคือประะเทศไทยฯ ขณะเยี่ยมชมสวนสาวสุดใจ จันทบุรี)

เรื่องโดย : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ผมได้ยินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ให้นโยบายต่อประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 9 เขต ซึ่งในที่นั้นมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล พร้อมกับรองอธิบดีอีก 3 ท่านอยู่ด้วย ท่านรัฐมนตรีบอกว่า จะต้องดูแลทุกข์สุขของเกษตรกรให้ดี ต้องลงเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อย่าเป็นธุระไม่ใช่ เช่น เรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ก็ต้องลงไปดูแลและส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขได้ “ถ้าไปหาเกษตรตำบลแล้วไม่ได้คำตอบให้ไปหาเกษตรอำเภอและไปหาเกษตรจังหวัด ทุกอย่างต้องมีคำตอบต้องแก้ไขได้ โดยศพก.จะต้องลงมามีบทบาทเข้ามาเป็นตัวแทนระหว่างรัฐและเกษตรกร” และยังบอกอีกว่ากำลังคิดโครงการที่จะดูแลให้เกษตรกรมีรายได้มีสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเช่นอาชีพข้าราชการ ซึ่งอาจยังไม่เท่า แต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุด ตราบเท่าที่ยังอยู่ในตำแหน่ง”….

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย ให้ประทาน ศพก. ทั้ง 9 เขต
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย ให้ประธาน ศพก. ทั้ง 9 เขต

ผมได้ฟังแล้ว บอกได้เลยว่าชอบใจ ที่เห็นความสำคัญของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ จะทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ลองได้ประกาศกันชัดๆแบบนี้ มีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้ก็ต้องเชียร์กันหน่อยละ…
ผมขอตัดเรื่องมาที่โครงการ “เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกล…ไปด้วยกันทั้งประเทศ” ตามที่เว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล” ได้รายงานเป็นระยะๆ จุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ได้เห็นว่าเกษตรประเทศไทยจะต้องเจริญจึงจะแก้ไขปัญหาของคนในประเทศนี้ได้ แรงบันดาลใจสำคัญสูงสุดมาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังที่ว่า “เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ…” และต่อมาผมก็ได้ยิน “ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา” นายกรัฐมนตรี พูดทุกค่ำวันศุกร์ไม่เคยลืมที่จะพูดถึงเกษตรสักครั้ง…ในฐานะสื่อมวลชนเกษตรจึงต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้ข่าวเกษตรได้ตระหนักรับรู้พร้อมกันทั้งประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้
ถือเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปี เกษตรก้าวไกลไปในตัว และยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่ “เกษตรโว้ยVOICE”…เป้าหมายของเราต่อโครงการเกษตรคือประเทศไทยฯ คือ การจัดตั้ง “กองบรรณาธิการเคลื่อนที่” (Mobile editorial) เพื่อออกเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ “เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น” เมื่อไปถึงจุดไหนพื้นที่ใดก็จะรายงานข่าวผ่านเครือข่ายระบบสื่อสารสมัยใหม่ (Live) รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลข่าว ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอผ่านสื่อในเครือข่ายเกษตรก้าวไกลดอทคอม (Google Youtube และ Facebook) โดยได้กำหนดการเดินทางไว้ทั้งหมด 7 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 99 วัน และสัมภาษณ์เกษตรกรประมาณ 210 คน

กำหนดงานเดินทางไปทำข่าวเกษตรทั่วประเทศ
กำหนดงานเดินทางไปทำข่าวเกษตรทั่วประเทศ

ถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเรา ทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ แต่เราก็โชคดีที่มีผู้สนับสนุนมองเห็นว่าเกษตรคือประเทศไทย โดยในเบื้องต้นที่ตอบตกลงเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน ดังนี้
1. ภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) SME Development Bank ฯลฯ
2. ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซุปเปอร์เอส จำกัด ฯลฯ
3. ภาคสังคมและองค์กรอิสระ ประกอบด้วย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านคือ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนไหน ทำอาชีพอะไรอยู่ ท่านสามารถมีส่วนช่วยภาคเกษตรได้ทั้งสิ้น ทั้งแต่อาชีพสูงๆมาจนอาชีพล่างๆ เช่น เป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นนักบัญชี เป็นคนถีบสามล้อ เป็นพ่อค้าแม่ขาย ฯลฯ ทุกคนช่วยกันได้หมด ช่วยกันคิดว่าจะสร้างสรรค์กันอย่างไรให้การเกษตรของเราไปได้
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำเรื่องการเกษตรให้เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เป็นเรื่องของเกษตรกรเพียงอย่างเดียว หรือกระทรวงเกษตรฯเพียงอย่างเดียว เราในฐานะสื่อมวลชนเกษตร ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ตั้งใจว่าการออกพื้นที่เกษตรคราวนี้จะถ่ายทอดรายงานข่าวให้ทุกคนรับรู้ให้มากที่สุด

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ โครงการเกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกล...ไปด้วยกันทั้งประเทศ
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ โครงการเกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกล…ไปด้วยกันทั้งประเทศ

อนึ่ง ในการลงพื้นที่คราวนี้ ถ้าท่านใดทราบข่าวก็ช่วยกันสื่อสาร ออกมาโบกไม้โบกมือต้อนรับกันบ้างก็ยังดี ให้เราได้มีกำลังใจที่จะเดินทางต่อ แว่วๆมาว่าทางเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงจะฝากเมล็ดพันธุ์พืชดีๆไปให้กับชุมชนต่างๆที่เราผ่านไป แต่จะมากน้อยแค่ไหนทำได้แค่ไหนก็จะนำมารายงานกันเป็นระยะๆ…สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกรายตามที่ได้ลงในภาพประกอบ ไม่มีท่านก็ไม่มีเรา…งานใหญ่ๆอย่างนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated