ด่วน…เปิดอบรมอาหารปักษ์ใต้-ข้าวแกง-ขนมจีน หวังต่อยอดสู่ครัวโลก

ผู้เข้าอบรมขนมจีนปักษ์ใต้
ผู้เข้าอบรมอาหารปักษ์ใต้...วันนี้เป็นรายการขนมจีนปักษ์ใต้

(ด่วน…ข้าวแกงปักษ์ใต้ เปิดสอนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ส่วนขนมจีนปักษ์ใต้ เปิดสอนวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 นอกจากนี้ยังเปิดสอนข้าวแกงร้อนเงินล้าน (ข้าวแกงแบบกรุงเทพฯ) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560…สอบถามรายละเอียดและจอง โทร. 089 7877373/คุณภัทรานิษฐ์ https://goo.gl/6DRBRV)

วันนี้อาหารไทยของเราได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะเอกลักษณ์ด้านรสชาติ เปรี้ยว หวาน เผ็ด ที่ลงตัว อีกทั้งมีความหลากหลายของรายการอาหาร สิ่งสำคัญที่สุดได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้ากับยุคสมัย

ในขณะที่ภาครัฐก็มีนโยบายที่จะให้การส่งเสริมและสนันสนุนอาหารไทยไปสู่ครัวโลก และลงลึกไปยังอาหารท้องถิ่น อย่างเช่น ล่าสุดนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาอาหารภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Development of Industrial Business by Applying Cultural Heritage and Local Wisdom) เพื่อสร้างให้ “อาหารประจำถิ่น”  หรืออาหารพื้นบ้านของไทย เพิ่มคุณค่าและมูลค่า สามารถผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ และส่งออกได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ คุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร สอนอาชีพ” ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการสร้างเสริมอาชีพ และปัจจุบันยังได้จัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาอาหารไทยภาคใต้ หรอยจังฮู้ฯ ได้จัดทำโครงการอบรม “อาหารไทยภาคใต้สู่ครัวโลก (Taste of Thai Southern to The World)” ขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาหารไทยภาคใต้ ให้เกิดความแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เปิดอบรมอาหารปักษ์ใต้02

“ผมคิดว่าอาหารไทยของเราทุกภาคล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา อย่างเช่น อาหารภาคใต้นั้น ได้ชื่อว่ามีรสเผ็ดเข้มข้น จนกลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่คนทุกภาคหรือแม้แต่คนต่างชาติรู้จัก ทำอย่างไรจึงจะให้ความเป็นเอกลักษณ์อันนี้ถูกพัฒนาต่อยอด ให้ถึงคนรุ่นหลัง ซึ่งต้องยอมรับว่าลูกหลานไทยของเราที่เป็นรุ่นใหม่ เริ่มหันไปนิยมอาหารของต่างชาติ ในขณะที่คนต่างชาติเขาให้ความสนใจอาหารของเรา แล้วทำไมเราไม่พัฒนาให้อาหารของเรามีมาตรฐานระดับสากล ไม่ใช่ให้ต่างชาติเขามาพัฒนาเราจึงจะยอมรับ…หากเราทำได้จะเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทุกคน”

สำหรับโครงการอบรมอาหารไทยภาคใต้สู่ครัวโลก เริ่มแรกจะเปิดอบรม 2 หลักสูตรก่อน คือ หลักสูตรที่ 1 หรอยจังฮู้กับข้าวแกงปักษ์ใต้ 7+1 รายการ ประกอบด้วย แกงส้ม แกงกะทิ แกงคั่วกลิ้ง แกงคั่วเผ็ด ต้มกะทิหนางสด ปลาทอดขมิ้น ยำมะม่วงเบา และน้ำพริกกะปิ หลักสูตรที่ 2 หรอยจังฮู้กับขนมจีนปักษ์ใต้ 5+1 น้ำแกง ประกอบด้วย น้ำยากะทิแบบนครศรีฯ น้ำยาป่าแบบพัทลุง น้ำยาน้ำพริก (น้ำแกงยำ) แกงไตปลา แกงเขียวหวานฟักเขียว แถมพิเศษ…แกงน้ำเคยแบบพัทลุง และการทำผักดอง ผักลวกกะทิ การเพาะถั่วงงอกใช้เอง

สิ่งสำคัญที่สุดจะได้ฝึกปฎิบัติจริงที่ห้องครัวปฎิบัติการอาหารไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน…กับวิทยากรที่มีทั้งประสบการณ์และวิชาการ คือนางพริ้มพร้อม พงศาปาน (แม่ถิ้ง) และอาจารย์สุดา เทพเกลี้ยง ซึ่งเดินทางจากปักษ์ใต้ขึ้นมาสอนเป็นการเฉพาะ

“เหตุที่เลือกข้าวแกงและขนมจีนมาอบรม เพราะว่าเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้ที่ขายอาหาร หรือข้าวแกงอยู่ก่อนแล้ว จะได้นำอาหารหรือข้าวแกงปักษ์ใต้ไปเสริมให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งผู้ที่เป็นมือใหม่และผู้ที่อยู่ในภาคอื่นๆ จะได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากสูตรที่เป็นต้นตำรับจริงๆ” ลุงพร กล่าวในที่สุด

อนึ่ง การอบรมหลักสูตรที่ 1 (ข้าวแกงปักษ์ใต้) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม และหลักสูตรที่ 2 (ขนมจีนปักษ์ใต้) จะมีขึ้นในอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรานิษฐ์ 089 7877373…รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 20 ท่านเท่านั้น

(รายละเอียดหลักสูตร)

โครงการอบรม อาหารไทยภาคใต้สู่ครัวโลก

(Taste of Thai Southern to The World)

หลักสูตรที่ 1 หรอยจังฮู้กับข้าวแกงปักษ์ใต้ 7+1 รายการ

วิทยากร : คุณพริ้มพร้อม พงศาปาน (แม่ถิ้ง) และอาจารย์สุดา เทพเกลี้ยง

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

08.30-09.00 น.                   ลงทะเบียนอบรม

09.00-09.30 น.                   รู้จักผู้เรียน/ผู้สอน/วัตถุประสงค์/ฯลฯ

09.30-10.00 น.                   การทำเครื่องแกงปักษ์ใต้แบบตำมือ (แกงส้ม และแกงกะทิ)

10.00-12.00 น.                   สาธิตการปรุงแกงส้ม แกงกะทิ แกงคั่วเผ็ด แกงคั่วกลิ้ง ต้มกะทิหนางสด ปลาทอดขมิ้น ยำมะม่วงเบา และน้ำพริกกะปิ

12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                   ฝึกปฏิบัติทำแกงส้ม แกงกะทิ และคั่วกลิ้ง (ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทำจริงใน 3 แกงนี้)

15.00-15.15 น.                   อาหารว่าง (กาแฟ น้ำดื่ม และขนม)

15.15-16.00 น.                   สรุปบทเรียน/แนะนำการเปิดร้าน เช่น การต่อยอดจากแกงหลักให้เป็นแกงชนิดต่างๆ การจัดรายการอาหารแต่ละวัน  การจัดซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนกำไร ฯลฯ

เปิดอบรมอาหารปักษ์ใต้01

หลักสูตรที่ 2 หรอยจังฮู้กับขนมจีนปักษ์ใต้ 5+1 น้ำแกง

วิทยากร : คุณพริ้มพร้อม พงศาปาน (แม่ถิ้ง) และอาจารย์สุดา เทพเกลี้ยง

วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

08.30-09.00 น.                   ลงทะเบียนอบรม

09.00-09.30 น.                   รู้จักผู้เรียน/ผู้สอน/วัตถุประสงค์/ฯลฯ

09.30-10.00 น.                   การทำเครื่องแกงขนมจีนปักษ์ใต้ (แบบตำมือ)

10.00-12.00 น.                   สาธิตการปรุงน้ำยากะทิแบบนครศรีฯ น้ำยาป่าแบบพัทลุง น้ำยาน้ำพริก (น้ำแกงยำ) แกงไตปลา แกงเขียวหวานฟักเขียว แถมพิเศษ…แกงน้ำเคยแบบพัทลุง และการทำผักดอง ผักลวกกะทิ การเพาะถั่วงอกใช้เอง

12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                   ฝึกปฏิบัติทำน้ำยากะทิแบบนครศรีฯ น้ำยาป่าแบบพัทลุง และแกงไตปลาแบบใส่ผัก (ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทำจริงใน 3 แกงนี้)

15.00-15.15 น.                   อาหารว่าง (กาแฟ น้ำดื่ม และขนม)

15.15-16.00 น.                   สรุปบทเรียน/แนะนำการเปิดร้าน เช่น การเปิดร้านในชนบท-ในเมือง การเปิดขายแบบบุฟเฟ่ต์ (ตักน้ำแกงเอง) การรับสั่งทำน้ำแกงหม้อ การจัดซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนกำไร ฯลฯ

ทั้ง 2 หลักสูตรอบรมที่ ห้องครัวปฎิบัติการอาหารไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่าอบรม หลักสูตรละ 2,000 บาท (ลด 300 บาททันทีแก่ผู้ที่นำหนังสือหรอยจังฮู้มาด้วย และกรณีที่อบรม 2 หลักสูตร จะแถมพิเศษหนังสืออาหารง่ายเงินดี 1 วันทำได้ มูลค่า 250บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรานิษฐ์ 089 7877373…รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 20 ท่าน รีบจองด่วน!

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated