ทอ.ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ บ้านดงแคนใหญ่
พล.อ.ต.ฐากูร นาครทรรพ พบปะเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ บ้านดงแคนใหญ่...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ต.ฐากูร นาครทรรพ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ สายงานกิจการพิเศษ กองทัพอากาศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ บ้านดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนโซล่าเซลล์แก้ภัยแล้ง ตามโครงการเทพประทานธารา ของกองทัพอากาศ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จนทำให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปลูกพืชผักอินทรีย์ในฤดูแล้งได้ สร้างงาน สร้างเงิน เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี โดยมี นางรำไพ คำลือ เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินยโสธร และ นายบวร ศิลารักษ์ ผญบ.บ้านดงแคนใหญ่พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ475199 ทอ.ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเครือข่าย..

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated