ชสท.เปิดสูตรข้าวแกง 10 บาท พร้อมอบรมวิธีบริหารจัดการให้อยู่ได้

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ต้องมีการรัดเข็มขัดควบคุมรายจ่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นชนิดแทบจะปรับตัวกันไม่ทันนี้ หลายหน่วยงานของภาครัฐก็มองเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่าย ดังเช่น โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” ที่เกิดขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์

ชสท02นายศิริชัย ออสุวรรณ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ  ชสท. กล่าวว่า ชสท. มองเห็นความสำคัญของสภาวะเศรษฐกิจที่เจอปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น จึงได้ทำโครงการ ข้าวแกงสหกรณ์ ราคาเริ่มต้นที่ 10 บาท ขึ้นมา โดยหวังว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ระดับหนึ่ง จากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรที่มีกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ที่สนใจนำร่องโครงการแล้วกว่า 33  สหกรณ์ ที่สามารถเปิดจำหน่ายได้ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

เมนูที่นำมาทำนั้นเป็นเมนูง่ายๆ ที่สามารถลดต้นทุนได้  เช่น สูตรข้าวผัดกะเพรา ที่ได้มีการคำนวณและศึกษาข้อมูลราคาต้นทุนการทำข้าวในตลาดต่างๆ พบว่าหากผู้ประกอบการซื้อข้าวสารหรือซื้อหมู ซื้อน้ำมันพืชในปริมาณที่เรากำหนดไว้ได้ และจะสามารถขายข้าวได้จำนวนกี่จาน โดยมีต้นทุนการทำเฉลี่ย 7.45 บาทต่อจาน ซึ่งร้านค้าสามารถขายข้าวได้ในราคา 10 บาทต่อจาน หรือ 15 บาทต่อจาน ทำให้ร้านค้ามีกำไรเพิ่มตั้งแต่ 3-8 บาท เป็นต้น

“ทั้งนี้โครงการข้าวแกงสหกรณ์นอกจากช่วยลดค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แล้ว ส่วนสำคัญยังเป็นการเชื่อมโยงการทำงานให้เกิดขึ้นระหว่างสหกรณ์ต่อสหกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการนำมาทำข้าวแกง เป็นต้นว่า สหกรณ์ใดมีข้าวจะก็ขายให้กับสหกรณ์ที่ไม่มีข้าว สหกรณ์ใดที่มีสินค้าด้านปศุสัตว์ก็ส่งให้กับสหกรณ์ข้างเคียง ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวก็จะทำให้ราคาต้นทุนถูกลงกว่าซื้อวัตถุดิบในท้องตลาด และเป็นการขยายตลาดสินค้าให้กับทุกสหกรณ์ไปพร้อมๆกัน และยังส่งผลไปถึงเกิดความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศอีกด้วย”

ชสท01

อย่างไรก็ตามสำหรับสูตรข้าวแกง 10 บาท ไม่ได้มีไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ชสท.ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ ต้องการนำไปขยายผลในชุมชนก็สามารถติดต่อเข้ามาขอสูตรและเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่ครบวงจรได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถติดต่อมาได้ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated