ทอ.จัดยิ่งใหญ่ “ศาสตร์พระราชา” กิจกรรมเพียบ-อบรมอาชีพ ฟรี!
กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้นเพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้นเพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อให้ตกลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งนอกเขตชลประทาน จากนั้นก็เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน คลอง หนอง บึง ก็มีน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สูบน้ำเข้าสู่ไร่นาของราษฎรและในฤดูแล้งที่น้ำตามแหล่งเก็บกักต่างๆเหือดแห้งลง

นิทรรศการแสดงอัจฉริยภาพ
นิทรรศการแสดงอัจฉริยภาพ ขยายภาพคลิ๊ก

“…ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” กองทัพอากาศจึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ภายใต้ชื่อโครงการ เทพประทานธารา

“ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้…” มีน้ำก็ทำการเกษตรได้ เมื่อมีผลผลิตก็มีรายได้ นอกเหนือไปจากภารกิจที่กล่าวไปแล้ว  กองทัพอากาศยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับกำลังพล ได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกองทัพอากาศให้เป็นแปลงเกษตรพอเพียง ที่ข้าราชการและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้น

ฝนจากฟ้า สู่มหาบาดาล เทพประธารธารา นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝนจากฟ้า สู่มหาบาดาล ขยายภาพคลิ๊ก

ในขณะเดียวกัน ในภารกิจที่กองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชน ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้ และยังมีการนำปัจจัยการผลิตที่สำคัญไปมอบให้อีกด้วย ซึ่งกองทัพอากาศถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ มาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา
  • กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆจากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาค
  • การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรชื่อดังที่จะมาให้ความรู้เพื่อให้สามารถทำเป็นอาชีพได้จริง ซึ่งมีทั้งหมด 10 อาชีพ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยา ชากาแฟ 8 สูตร ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ไส้กรอกอีสาน ฯลฯ
  • เรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง เช่น การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน โดยทีมวิทยากรจาก มูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย
  • เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และศิลปินชื่อดังทุกวัน ลุ้นรับโชครางวัลใหญ่ จากกิจกรรมสอยดาวเกษตรและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
กำหนดการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
กำหนดการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ขยายภาพคลิ๊ก

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงาน ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานที่นำมาแสดงไว้ในหน้านี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated