วันพฤหัส, สิงหาคม 6, 2020
แท็ก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

แท็ก: สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย (AHC 2020) เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน

กรุงเทพ, ประเทศไทย – ตุลาคม 2561 : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3...

ภาครัฐผนึกเอกชน มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย ดันสู่เศรษฐกิจอาเซียน

อนาคตกาแฟไทยสดใส ภาครัฐและเอกชนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ หลังการเติบโตของตลาดกาแฟไทยแตะ 30,000 ล้านบาท ล่าสุดเปิดร่างยุทธศาสตร์กาแฟจัดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1...

ข่าวที่น่าสนใจ