วันพฤหัส, กรกฎาคม 29, 2021
แท็ก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

แท็ก: ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

วช. จัดเวทีขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ที่ตรังและพื้นที่ใกล้เคียง

ปูม้า และผลิตภัณฑ์จากปูม้า เป็นที่นิยมบริโภค สามารถทำรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากมีการทำประมงในปริมาณที่เกินกำลังผลิตของธรรมชาติ จึงทำให้ประชากรของปูม้าในธรรมชาติลดลง การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าจากการทำธนาคารปูม้า เกิดจากการประยุกต์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัย ที่หลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า...

วช. ชูนโยบาย “วิจัยกินได้” ต่อยอดคุณภาพชีวิต ผลักดันประเทศ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร วช. โดยมีศาสตราจารย์...

ข่าวที่น่าสนใจ