ครบรอบ 1 ทศวรรษ วันดินโลก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชวนสมาชิก FAO เข้าร่วมชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
ครบรอบ 1 ทศวรรษ วันดินโลก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชวนสมาชิก FAO เข้าร่วมชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้แสดงความยินดีกับ Dr. Qu Dongyu ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมัยที่ 2 พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ Ms. Maria Helena Semedo รองผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในการเข้าร่วมเสวนาวันดินโลก ครบ 10 ปี ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ดินมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของระบบนิเวศต่างๆ เช่น การจัดเก็บและกรองน้ำ ดักจับคาร์บอนในดินและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจว่าการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ใช่สิ่งที่คน แต่ละคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดินที่ดีไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วย พวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการดูแลดิน และ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อความมั่นคงอาหาร

วันดินโลก (วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและการจัดการดินเพื่อความมั่นคงอาหาร อย่างยั่งยืนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน การศึกษา และการกำหนดนโยบาย ขอขอบคุณ FAO สำหรับการจัดตั้งวันดินโลก และขอบคุณประเทศสมาชิกทุกประเทศที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลกต่างๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สำหรับประเทศไทย ตลอดทั้งปีมีการจัดงานวันดินโลก และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า “ทุกวันคือวันดินโลก” (Every Day is World Soil Day)

ปีนี้เป็นโอกาสดี ที่ครบรอบ 10 ปี วันดินโลก จึงขอเชิญชวนสมาชิก FAO เฉลิมฉลองวันดินโลกและส่งผลงานของตนเพื่อพิจารณาเข้าร่วมชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ของ FAO / United Nations โดยในส่วนของประเทศไทย สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอการเข้าร่วมชิงรางวัล  King Bhumibol World Soil Day Award  ในหัวข้อ “Spirit of Soil Spirit of Partnership” ภายใต้ FAO/United Nations ในธีม “Soils where Food begins”

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนท้ายว่า สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรดิน เพื่อความมั่นคงอาหารเป็นอย่างมาก จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ SGDs เป้าหมายที่ 17 Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) ซึ่งเห็นตรงกันว่าการเสนอเข้าชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในนามสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยบูรณาการกิจกรรมจากทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาสังคม รวมทั้ง เกษตรกร ในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน เพื่อความมั่นคงอาหารของประเทศไทยในทุกภาคส่วน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated