“กรกฎ” หรือ “ตาว จันทโชติ” พนักงานราชการ ในสังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกองทัพอากาศ คือ หนึ่งในวัยรุ่นสร้างตัว ที่น่าชื่นชม

โดยเด็กหนุ่มจากตำบลดอนปลาสร้อย อำเภอวเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างท่อง ผู้นี้ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการให้เกิดประโยชน์ ด้วยการขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์ดีจำหน่าย เพื่อเพิ่มเงินเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

“ผมเดินตามพ่อครับ พ่อผม นายวโรชา จันทโชติ เป็นเกษตรกรเจ้าของมะนาวพันธุ์แป้นวิเศษ, พันธุ์แป้นวโรชา และพันธุ์แป้นวิเศษวโรชา อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูก และการการขยายพันธุ์มะนาว ผมจึงนำความรู้ที่พ่อให้มาต่อยอด” ตาวบอกเล่าถึงที่มา ระหว่างเตรียมจัดส่งกิ่งพันธุ์มะนาวคุณภาพให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ


ด้วยองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของผู้เป็นพ่อ ถูกส่งต่อมายังผู้เป็นลูกชาย ผ่านการสั่งสอนองค์ความรู้คู่กับการปฏิบัติ จึงทำให้ตาวมีความชำนาญและชำชองตั้งแต่การปลูก การดูแล และการขยายพันธุ์มะนาว และนำมาสู่การสืบสานอาชีพ ดั่งเช่นในวันนี้

“พ่อสอนเสมอว่า ให้ขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำกิจกรรมที่จะนำมาสู่การสร้างรายได้ทั้งในรูปของ หลัก รอง และเสริม ซึ่งผมเดินตามหลักนี้ โดยอาชีพหลัก คือ เป็นพนักงานราชการ อาชีพรองคือ เพาะขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์ดีจำหน่าย และอาชีพเสริม คือ รับจ้างปลูกและดูแลสวนทั้งมะนาว และพืชสวนอื่น ๆ”

ตาว กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเพาะขยายพันธุ์มะนาวจำหน่าย ตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก มีลูกค้าจากจังหวัดต่างๆ สั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะยึดการจำหน่ายโดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ และมีมะนาวพันธุ์ดีสายพันธุ์ต่าง ๆจำหน่ายให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ


“ผมเน้นขายคุณภาพเป็นหลักครับ มะนาวตรงปกตรงตามพันธุ์ครับ ไม่ว่า มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า มะนาวแป้นวิเศษ มะนาวแป้นพันธุ์วิเศษวโรชา และตาฮิติ โดยกิ่งพันธุ์ที่จำหน่ายจะเป็นกิ่งตอน ที่ตอนจากต้นแม่พันธุ์ดีที่ปลูกอยู่ที่สวนบ้านพ่อ และบ้านญาติสนิท พอวันหยุดผมจะไปเข้าสวนตอนด้วยตัวเอง เราจะคัดกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ ได้อายุ เรียกว่า ต้องได้มาตรฐาน หลังจากตอนแล้ว ผมจะนำมาผ่านกระบวนการชำ เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์มะนาวที่แข็งแรง ลูกค้าเอาไปปลูกแล้วเจริญเติบโตดี ผลผลิตดก”

“พร้อมส่งครับ ขอให้สั่งมา ที่โทร. 099-287-9318 และ 086-765-6845 ผมขอบอกว่า สายพันธุ์มะนาวที่จำหน่ายนั้น มีความโดดเด่นมาก อย่างพันธุ์แป้นวโรชา เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดกตลอดทั้งปี ผลใหญ่ เปลือกบาง ให้น้ำเยอะ ไม่ต้องคลึงก่อนบีบน้ำ ผิวเกลี้ยง ไม่มีเมล็ดหรือถ้ามีก็เล็กและลีบ ที่สำคัญทนทานต่อโรคแคงเกอร์ในระดับน่าพึ่งพอใจ มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า จะให้ผลใหญ่ น้ำมาก เปลือกบาง เป็นต้น ทุกสายพันธุ์ที่ผมจำหน่ายนั้น เรียกว่า ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค นี่จึงเป็นอีกจุดเด่นที่ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” ตาว กล่าว

นอกจากจำหน่ายในรูปแบบของกิ่งตอนแล้ว ตาวยังมีแนวคิดต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยทำเป็นมะนาวกระถาง ที่ติดผลพร้อมใช้ ออกจำหน่าย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปลูกเลี้ยงเพื่อให้ได้ขนาดต้นตามต้องการ คาดว่า ภายในอีกไม่นานจะเริ่มนำออกจำหน่ายให้กับผู้สนใจ

เรื่องราวของตาว จึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของวัยรุ่นสร้างตัว ผู้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งของอนาคต ด้วยการเลือกเดินตามพ่อ เพื่อพัฒนาและสานต่ออาชีพเพาะขยายพันธุ์มะนาวสร้างชีวิต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated