โครงการ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” ออกสตาร์ทแล้ว ธ.ก.ส.หนุนเสนอข่าวเกษตรทั่วประเทศ
โครงการ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” เปิดตัวที่ "ไร่แสงสกลุลรุ่ง" อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (ยึดคำว่า "ด่าน" สื่อความหมายว่าลุยสุดด่านไทย และยึดอักษร ก.ไก่ เป็นจังหวัดแรก)

เรื่องโดย : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้สภาวะเศรษกิจวิกฤตไปทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็นับว่ายังโชคดีที่มีภาคเกษตรแข็งแกร่งให้พอรองรับขับสู้ได้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างเต็มที่ ทุกคนตระหนักดีว่า “เกษตรคือประเทศไทย” ถ้าเกษตรกรอยู่รอดประเทศไทยอยู่ได้

กับ "ไอ้แสบ"แห่งไร่แสงสกุลรุ่ง
กับ “ไอ้แสบ”แห่งไร่แสงสกุลรุ่ง

“เกษตรก้าวไกล” ในฐานะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวด้านการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ทั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล เกษตรว้อยซ์ เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน และยูทูปเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ได้จัดทำโครงการเกษตรคือประเทศมาตั้งแต่ปี 2561 แต่ได้สะดุดในปี 2563 อันเนื่องจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ 30 วันปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวได้จบลงแล้ว

เสวนากันที่วิสาหกิจชุมชนปลูกผักของคนรุ่นใหม่ Thai Good Farmer
เสวนากันที่วิสาหกิจชุมชนปลูกผักของคนรุ่นใหม่ Thai Good Farmer
ที่สันติ ฟาร์ม เลี้ยงโคนม และเกษตรผสมผสาน
ที่สันติ ฟาร์ม เลี้ยงโคนม และเกษตรผสมผสาน-กาญจนบุรี

ในขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทางเกษตรก้าวไกลจึงไม่รอช้าที่จะขับเคลื่อนโครงการเกษตรคือประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้แนวคิดใหม่ว่า “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” พร้อมแคมเปญรณรงค์ #เกษตรกรอยู่รอดประเทศไทยอยู่ได้ โดยยึดเกษตรกรเป็นที่ตั้ง หรือ “FARMER FIRST” เป้าหมายคือจะต้องทำให้คนไทยทุกคนพูดถึงภาคเกษตรให้ได้ ซึ่งฟังดูอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร เพราะภาคเกษตรได้พิสูจน์มาหลายครั้งหลายหนว่าคราวใดที่เราประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจก็ได้ภาคเกษตรนี่ละที่เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้โครงการ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” ออกสตาร์ทแล้ว

ที่สวนชมพู่เจริญสุข โดย คุณสมชาย เจริญสุข ย่านอำเภอบางแพ ราชบุรี
ที่สวนชมพู่เจริญสุข โดย คุณสมชาย เจริญสุข ย่านอำเภอบางแพ ราชบุรี

แต่กับโควิด-19 ในคราวนี้ ต้องยอมรับว่าวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เราจะทำอย่างไรให้วิกฤตเป็นโอกาส ภาคเกษตรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเราได้แค่ไหน นี่คือความท้าทายครั้งใหม่ที่เราในฐานะสื่อมวลชนเกษตรจะนิ่งเฉยหรือนำเสนอข่าวเกษตรแบบเดิมๆไม่ได้

ทำกิจกรรมปล่อยแตนเบียนที่สวนมะพร้าวอินทรีย์ ของ คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ย่านดำเนินสะดวก
ทำกิจกรรมปล่อยแตนเบียนที่สวนมะพร้าวอินทรีย์ ของ คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ย่านดำเนินสะดวก
ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ ดำเนินสะดวก
ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ ดำเนินสะดวก

การกำหนดลงพื้นที่เกษตรรอบใหม่จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้เราตั้งใจว่าจะต้องลุยให้หนักกว่าเดิม นั่นคือ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” ใกล้ไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึง หนักหน่วงเพียงไหนก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินโครงการตลอดปี 2564 แบ่งการดำเนินการเป็นระยะๆ ขณะนี้ระยะที่ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยจุดแรกที่เราไปเปิดตัวโครงการคือไร่แสงสกุลรุ่ง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ถัดจากนั้นเรามาลุยเกษตรที่ย่านดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี และเมื่อวานนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) เราเพิ่งกลับมาจากการลุยเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมวงเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระเป๋าหนังบ้านหนองโอง สี่คิ้ โคราช
ร่วมวงเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระเป๋าหนังบ้านหนองโอง สี่คิ้วโคราช
ตั้งโต๊ะเสวนาที่ โค้งพันล้าน ด่านเกวียน โคราช
ตั้งโต๊ะเสวนาที่ โค้งพันล้าน ด่านเกวียน โคราช

ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ให้การสนับสนุนโครงการลุยเกษตรสุดเขตไทย ระยะที่ 1 ซึ่ง ธ.ก.ส.มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในความเป็นธนาคารพัฒนาภาคเกษตรและชนบทของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท” ขอย้ำว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เสนอข่าวเกษตรเพื่อเชื่อมโยงสังคมเกษตรไปสู่สังคมอื่นๆทั่วประเทศไทยให้ดีที่สุด

ชูมือได้สุดๆ ที่ ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้องของเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.โชคชัย โคราช
ชูมือได้สุดๆ ที่ ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.โชคชัย โคราช
ขอบคุณ...ฟอร์ด ประเทศไทย สนับสนุนพาหนะ...ลุยเกษตรสุดเขตไทย
ขอบคุณ…ฟอร์ด ประเทศไทย สนับสนุนพาหนะ…ลุยเกษตรสุดเขตไทย

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated