คุณหมอ รพ.สัตว์ มก. บางเขนเตือนมาเรื่องสัตว์ป่วยด้วยโรคไวรัส COVID-19

ตามที่มีข่าวแมวติดเชื้อ SARS CoV2 จากเจ้าของซึ่งป่วยเป็น COVID 19 ในประเทศเบลเยียม และแมวแสดงอาการป่วยและตรวจพบเชื้อในอุจจาระ หลังจากเจ้าของป่วย 1 สัปดาห์ ขณะนี้ทั้งเจ้าของและแมวหายดีเป็นปกติ เป็นการแพร่เชื้อจากคนไปยังแมว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในสุนัขมาแล้ว แต่สุนัขไม่แสดงอาการป่วย ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปยังคน ดังนั้นผู้ป่วย COVID 19 จึงควรแยกตัวเองจากสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว และควรให้ผู้อื่นดูแลสัตว์เลี้ยงแทน ในกรณีที่จำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และไม่แบ่งอาหารให้สัตว์เลี้ยง

เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการปนเปื้อนหรือติดเชื้อ ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงและสถานที่ขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ

เนื่องจากยังมีเชื้ออื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในคน จึงควรรักษาสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ภายหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และงดจูบและหอมสัตว์เลี้ยงจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น

(ข้อมูลโดย : ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated