ประกาศเลื่อนการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 ไปยังเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร VICTAM Corporation และ VIV worldwide ประกาศการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 (วิคแทม แอนด์ แอนิมัล เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย 2020) เป็นวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ของ COVID-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 39 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยมีนัยสำคัญว่า การประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลากหลายภูมิภาคและระดับโลก และได้เพิ่มระดับการระบาดรุนแรงขั้นสูง ไปสู่ขั้นวิกฤตประกาศเลื่อนการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 ไปยังเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็น วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคงเดิมที่มุ่งเน้นธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ จัดโดย VICTAM และ VIV

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของการจัดงาน www.victamasia.com และ www.vivhealthandnutrition.nl

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated