เรื่อง/ภาพ : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม มีชื่อเล่นว่า “โป้ง” โทร.08-2441-1566 จักรี เดชงาม มีชื่อเล่นว่า “ดุ่ย” โทร. 06-4582-3594 ทั้งสองอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

แม้ทั้งสองจะมาจากต่างครอบครัว..แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร และมุ่งมั่นเติมฝันให้เป็นจริง ด้วยการลงมือทำ เพื่อพุ่งชนเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ความสำเร็จในอาชีพเกษตร แบบที่ทั้งสองคนมอง และต้องการเห็น

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
ดุ่ย-จักรี เดชงาม

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ภายใต้การสนับสนุนอย่างทุ่มเทของ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง “พี่น้อย-นิภาภรณ์ สนิทพันธุ์” และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นอีกพลังแฝงที่สำคัญที่จะช่วยต่อเติมให้ความสำเร็จนั้นง่ายมากขึ้น

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
ทุ่งนาและป่ากล้วย…บนคันนาที่ออกแบบให้ใหญ่กว่าปกติจะไม่มีที่ว่างเลย

ฝันของดุ่ย กับแปลงเกษตร 50 ไร่

“ที่ดิน 50 ไร่ตรงนี้ เดิมพ่อแม่ทำนาปลูกข้าว มาตลอดครับ”

หนึ่ง เพราะ อยากกลับมาอยู่บ้าน สอง เพราะในครอบครัวพี่น้องเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ วิถีการกินอยู่ จึงอยากทำเกษตรปลูกข้าว และอื่นๆ กินเองในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

นั่นคือ คำอธิบายโดยสรุปของ ดุ่ย-จักรี เดชงาม ถึงแรงผลักดันที่ทำให้ก้าวมาสู่จุดนี้

ที่พร้อม ใจพร้อม แต่สิ่งที่ยังขาดนั่นคือ ทุน ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากผืนนาให้กลายมาเป็นสวน

“พอดีว่าทางจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างให้จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยป้อนให้กับตลาด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และเปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พอทราบข่าว จึงรีบไปสมัครและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนให้มาดำเนินการ”

ไม่เพียงการเข้าร่วมโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ดุ่ยยังเดินหน้าเข้าร่วมโครงการ YFS ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นอกจากองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่ได้รับ จนสามารถนำมาพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีและง่ายขึ้น ดุ่ยยังได้เครือข่ายเพื่อนๆ YSF อีกมากมายที่จะต่อยอดเชื่อมโยงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดพลังแห่งความเข้มแข็งเพื่อเดินหน้าต่อไป

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
ห้องครัวกลางแจ้ง

เมื่อทุกอย่างพร้อม ดุ่ยจึงเริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เน้นให้เป็นเรื่องของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

บนพื้นที่ 50 ไร่ ได้ถูกจัดวางแปลนอย่างเป็นสัดส่วนและลงตัว เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรที่วางเป้าไว้ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานในรูปแบบที่เรียกว่า 1 ไร่ 1 แสน ไม่ว่าบ่อน้ำที่นำน้ำมาใช้ในสวนพร้อมทั้งเลี้ยงปลากินพืชเพื่อเป็นอาหาร นาข้าวที่เน้นการปลูกแบบอินทรีย์ โดยเลือกข้าวสายพันธุ์ กข 79 ที่นอกจากกินอร่อย ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าวได้ดีด้วย โดยมีบริษัทมารับซื้อในราคาประกันที่ตันละ 10,500 บาท นอกจากนี้ยังมี พืชสวนมากมาย ไม่ว่ากล้วยน้ำว้ากาบขาว มะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ มะพร้าว สาเก มะดัน พืชผักมากมายหลายชนิด ไม้กินยอด เช่น มะตูมแขก กินดอก กินใบ เช่นมะกรูดตัดใบ และอื่นๆอีกมากมาย

โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จากในสวนวันนี้ เขาได้เลือกที่จะสร้างตลาดเล็กๆ โดยเน้นการจำหน่ายในพื้นที่ก่อนเป็นหลัก เพื่อวางรากฐานให้แน่นอนก่อนขยายไปสู่ตลาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เมื่อมีความพร้อมด้านผลผลิต

อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในแปลงเกษตรแห่งนี้คือ การใช้พลังงานทดแทน เนื่องด้วยไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึง จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้โซล่าเซลส์ มาเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้ผลดี สามารถมีไฟฟ้าไว้ใช้เพื่อให้แสงสว่างและกิจกรรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

วันนี้สวนเกษตรของดุ่ยกำลังเดินหน้า…เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายตามฝันที่วางไว้

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
โป้ง-ประธาน-YSF-อ่างทอง

ฝันของโป้ง เดินหน้าพัฒนาทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

โป้ง-ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนเก่งของอำเภอเมืองอ่างทอง ที่ไม่ได้มีเพียงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อส่วนร่วม ในฐานะประธาน YSF จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เครือข่ายสมาชิก YSF ของจังหวัดอ่างทอง ที่มีจำนวน 150 คน ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบไปด้วยกัน

โดยในด้านการประกอบอาชีพเกษตรส่วนตัว วันนี้เขาเลือกที่จะปลูก ข้าวโพดหวานพันธุ์ Siam Ruby Queen หรือราชินีทับทิม เป็นพืชหลักสร้างรายได้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยประสบการณ์กับการประกอบอาชีพการเกษตรมาเกือบตลอดชีวิต ทำให้เขารู้ว่า การจะทำให้สินค้าสามารถเจาะตลาด ผู้บริโภคให้ความสนใจได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ อย่างข้าวโพดหวานที่เขาปลูก จึงเน้นการทำให้มีคุณภาพ หวานอร่อย จนปัจจุบันผลผลิตได้กลายเป็นอีกหนึ่งสินค้ายอดฮิตที่มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนผลผลิตในแต่ละรุ่นไม่พอจำหน่าย

แต่อีกสิ่งที่กำลังทุ่มเทและต้องทำให้เกิดขึ้นคือ การพัฒนากลุ่มเครือข่าย YSF ของจังหวัดอ่างทองให้มีความเข้มแข็ง มีความสำเร็จปรากฏอย่างเด่นชัด สร้างผลิตภัณฑ์ของทุกคนให้มีคุณภาพ เพื่อนำเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

“แนวทางการพัฒนานี้เราทำกันตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต ได้มีการประสานงานวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด” โป้งกล่าวถึงเป้าหมายที่เขาอยากพุ่งชน

“การรู้ข้อมูล มีการจัดการด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ จะเป็นการสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับ YSF เพราะจะมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ที่พวกเราสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายเผยแพร่แก่ผู้บริโภคได้

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
บ่อปลาขนาดใหญ่

ท่องเที่ยวเกษตร เป้าหมายที่ทุกคนอยากทำ

อีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องเติมให้เต็มตามฝันที่วางไว้คือ การสร้างให้ตำบลบ้านรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรของจังหวัดอ่างทอง

โดยโป้ง บอกว่า ในตำบลวารีนั้นมีความพร้อมอย่างมาก ไม่ว่า ความงดงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวิถีความงามแห่งอาชีพการเกษตร อีกทั้งยังมีของกินของฝากของที่ระลึก ที่มากด้วยความโดดเด่นและคุณภาพอีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอำเภอและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
“พี่น้อย-นิภาภรณ์ สนิทพันธุ์” เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง (ขวาสุด) แรงผลักดันสำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่

“ทุกอย่างเรามีพร้อม และทุกคนไม่ว่าในที่นี่ หรือ คนอื่นๆในชุมชนต่างเห็นด้วย ดังนั้นท่องเที่ยวเกษตรจึงเป็นอีกเป้าหมายที่เรากำลังวางแผน ทำให้เกิด ทำให้ตำบลของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองที่อยากสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดกับวิถีคนอ่างทอง แม้ตอนนี้อาจจะยังไม่เต็มรูปแบบนัก แต่เราก็พร้อมต้อนรับทุกคนให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากสนใจขอให้เดินทางมาครับพวกเรายินดีต้อนรับอย่างเต็มที่” โป้ง กล่าวทิ้งท้ายถึงฝันที่จะเติมให้เต็มในอนาคตอันใกล้นี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เติมฝันงานเกษตร กับ โป้ง และดุ่ย YSF เมืองอ่างทอง
รวมพลัง YSF เมืองอ่างทอง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated