ผ่านไปอีกปีแล้วกับ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกได้สาระ และโดยเฉพาะวันที่ 16 มิถุนายน ได้มาจัดกิจกรรมกันที่ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 1 วันเต็มๆ ที่น้องๆ เยาวชนจากทั่วประเทศจะได้สัมผัสกับ “นวัตกรรมทำได้จริง” ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ ถือเป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ และทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” ได้มาเกาะติดสถานการณ์ จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟัง…

พิธีเปิด โดย คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ และคณะผู้บริหาร
พิธีเปิด โดย คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ และคณะผู้บริหาร

เริ่มต้นจากบรรยากาศของพิธีเปิดงาน โดยคุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าฯ มาเป็นประธานเปิดงาน…กล่าวว่า สยามคูโบต้า ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเกษตรและทักษะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ปี 2543 ผ่านโครงการยุวเกษตร จนเมื่อปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Camp โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 7 ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้นไปดูเยาวชนเกษตรทั่วประเทศ เข้าแค้มป์ที่ KUBOTA Farm ชลบุรี

โดยในปี 2019 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” แคมป์เกษตรยุคใหม่สาย INNO เรียนรู้การออกแบบและการจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสุดล้ำจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น และทดลองใช้งานจริงบนพื้นที่จริง โดยมีเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2,005 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

เกษตรยุคใหม่เท่ได้
เกษตรยุคใหม่เท่ได้

หลังจากที่ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กล่าวจบ ก็ทำพิธีเปิดและโชว์เครื่องจักรกลเกษตรให้เยาวชนได้ชมกันอย่างเต็มที่ ชนิดที่เรียกกว่า จัดหนัก!!! จัดเต็ม!!! กับสุดยอดเทคโนโลยีจาก KUBOTA ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ แทรกเตอร์และรถดำนาควบคุมด้วยระบบ GPS ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร อีกทั้งนวัตกรรมอัจฉริยะจากคูโบต้า KUBOTA Intelligence Solutions ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับเยาวชนเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี

ฐาน Smart Tech เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)
ฐาน Smart Tech เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)
ฐาน Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม
ฐาน Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม

เมื่อพิธีเปิดจบลง ก็พักรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่ายเข้มข้นกับกิจกรรมภายใน KUBOTA Farm ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่

 • Smart Tech ทดลองใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ GPS เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)
 • Smart Design ออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร
 • Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รายได้สูง
 • Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้ง่ายขึ้น
  ทดลองใช้งานเครื่องดำนารุ่นใหม่
  ทดลองใช้งานเครื่องดำนารุ่นใหม่

  ทดลองขับเครื่องปลูกผัก...เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
  ทดลองขับเครื่องปลูกผัก…เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

ทั้งหมดนี้ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมบนพื้นที่แห่งนี้ ที่มีทั้งหมด 200 ไร่ หลังจากที่สยามคูโบต้า ซุ่มลงทุนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเกษตรวิถีใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ…ต่อไป

เรียนรู้เรื่อองดินและการปลูกข้าว
เรียนรู้เรื่องดินและการปลูกข้าว
เรียนรู้เรื่องการออกแบบจัดทำระบบน้ำในแปลงเกษตร
เรียนรู้เรื่องการออกแบบจัดทำระบบน้ำในแปลงเกษตร
เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตร
เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตร
ฐาน Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผัก...
ฐาน Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผัก…
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated