สามารถไปเยี่ยมชมได้อย่างใกล้ชิด
สามารถไปเยี่ยมชมได้อย่างใกล้ชิด

บางเสาธง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ที่แม้วันนี้พื้นที่โดยรวม จะถูกพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย แต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่ง ที่ชาวบ้านยังอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นเกษตรกร และอาชีพการเกษตร รวมถึงอัตลักษณ์ของคนบางเสาธงไว้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบางเสาธง ได้เข้ามาเป็นหน่วยงานหลักการส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนต่างๆ ของอำเภอบางเสธง กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ควรไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

นางกัญญา จุฑามณี ( ซ้ายสุด ) พัฒนาการอำเภอบางเสาธง พร้อมต้อนรับนักท่องที่ยว
นางกัญญา จุฑามณี ( ซ้ายสุด ) พัฒนาการอำเภอบางเสาธง พร้อมต้อนรับนักท่องที่ยว

นางกัญญา จุฑามณี พัฒนาการอำเภอบางเสาธง กล่าวว่า สมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศติดแม่น้ำและทะเล อาหารการกินหลากหลายรสชาติอร่อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนักช้อป แถมการคมนาคมก็สะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

“อำเภอบางเสาธงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่มีของดี โดยเฉพาะวิถีชีวิตทางการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถี มากราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงชิมอาหาร และซื้อสินค้า OTOP ที่มีอยู่อย่างมากมาย” นางกัญญา กล่าว

ชาวบางเสาธง พร้อมต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนด้วยรอยยิ้ม
ชาวบางเสาธง พร้อมต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนด้วยรอยยิ้ม

สำหรับชื่อของบางเสาธงนั้น มีที่มาจากการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ ใน 3 เรื่องที่สำคัญ คือ

หนึ่ง.การปักธงที่คันทำนบ บริเวณปากคลองบางยาว ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองบางเสาธง” ซึ่งตัดกับคลองสำโรง เพื่อบอกจุดปิดคลองให้เรือที่สัญจรไปมารู้แต่เนิ่น ๆ

สอง.การปักธงตามหัวคันนาของชาวนา เมื่อมีการลงแขกดำนา ถอนกล้าหรือการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นสงกรานต์ เป็นต้น

ผักกระเฉด ผักเศรษฐกิจของหมู่ 9 ตำบลศรีษะจระเข้น้อย
ผักกระเฉด ผักเศรษฐกิจของหมู่ 9 ตำบลศรีษะจระเข้น้อย

สาม.ในแถบคลองบางยาว (คลองบางเสาธง) ถือเป็นสัญญาณธงตามวัด เพื่อบอกเวลาพัก-เลิกทำนาในสมัยก่อนจากการใช้สัญลักษณ์ “เสาธง” เพื่อสื่อความหมาย เมื่อมารวมกับ “บาง” ซึ่งแปลว่า “น้ำ” จึงทำให้บริเวณแถบนี้เรียกกันว่า “บางเสาธง”

ในการเดินทางมาท่องเที่ยว สามารถเริ่มต้นได้ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยความที่เป็นชุมชนเก่าแก่ จึงทำให้มีของดีมากมายที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัส อาทิ วัดบางเสาธงนอก วัดเก่าแก่ในพื้นที่ เพื่อกราบนมัสการของพรสร้างความศิริมงคลแก่ชีวิต จาก “หลวงพ่อเสือ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการสักการะพระพิฆเณศ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงการเลือกซื้ออาอาหรและสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ อย่างขนมข้าวตู หมี่กรอบโบราณ

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ร่วมทำบุญที่วัดบางเสาธงนอก
ร่วมทำบุญที่วัดบางเสาธงนอก

ที่น่าสนใจอีกแห่งของพื้นที่แห่งนี้คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 5 ไร่ ที่มีการทำกิจกรรมการเกษตรหลากหลายที่สร้างเงินได้อย่างย่าสนใจ ไม่ว่าการเลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ชน ซึ่งหากอยากเดินทางมายังหมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง สามารถตดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางวราภรณ์ วรรธะมานี หรือผู้ใหญ่น้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 โทร. 09-2870-9955

นางวราภรณ์ วรรธะมานี หรือผู้ใหญ่น้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พาเยี่ยมและมนัสการหลวงพ่อเสือ
นางวราภรณ์ วรรธะมานี หรือผู้ใหญ่น้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พาเยี่ยมและมนัสการหลวงพ่อเสือ

แต่ความน่าสนใจของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบางเสาธงยังมีอีกที่หมู่ 9 ตำบลศรีษะจระเข้น้อย ที่นี่นอกจากเที่ยวชมและกราบมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ซึ่งมีการจัดสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบลขึ้น ยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพปลูกผักกระเฉดจำหน่ายของเกษตรกรในพื้นที่

ผักกระเฉด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้มาอย่างยาวนาน ผักกระเฉดที่ปลูกซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยเทคนิคที่มาจากภูมปัญญาชาวบ้าน จึงทำให้มีรสชาติที่อร่อย และหวานกรอบ กลายเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

สัมผัสวิถีแห่งชุมชนที่น่าหลงไหลที่บางเสาธง ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ใกล้กรุงเทพฯ

สาธิตการทำขนมข้าวตู
สาธิตการทำขนมข้าวตู

วันนี้ที่นี่ได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม และร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับเกษตรกรผู้ปลูกผักกระเฉดของหมู่ 9 ตำบลศรีษะจระเข้น้อย ด้วยการเรียนรู้และสัมผัสกับเทคนิคการปลูกผักกระเฉดในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่หมู่ 10 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอบางเสาธงอีกแห่งทีไม่ควรพลาดในการเดินทางมาผักผ่อนและเที่ยวชม เพราะที่นี่นอกจากมีบรรยากาศของลำคลองให้ได้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือแล้ว สองข้างทางยังมีทั้งอาหารการกินและสินค้า OTOP ที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะทอดมันปลา และ ขนมหวานขึ้นชื่อ ที่เรียกว่าหากมาแล้วไม่ชิมจะเหมือนว่ามาไม่ถึง

ไปสนุกกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบางเสาธง
ไปสนุกกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบางเสาธง

การเดินทางไปอำเภอบางเสาธงนั้น สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา-บางประกง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สำโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) โดยสามารถติดต่อของข้อมูลเพ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบางเสาธง โทร.02 707 1633

แล้วจะรู้ว่าที่อำเภอแห่งนี้มีของดีที่น่าเที่ยมอย่างน่าสนใจอีกมากมาย.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated