คูโบต้า เปิดรับเยาวชนหัวใจเกษตร 100 คน...เข้าแค้มป์เรียนรู้เกษตร 4.0 ที่อุดรธานี
มาลงพื้นที่จริง ได้ความรู้จริง...ตอบโจกท์เกษตร 4.0 ได้จริงๆ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 สร้างประสบการณ์การทำเกษตรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมสัมผัสเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดิน พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำเกษตรยุค 4.0 (Precision Farming) ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า – ห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 พฤษภาคมนี้ รับจำนวน 100 ท่านเท่านั้น  

เรียนรู้จักรกลเกษตร...
เรียนรู้จักรกลเกษตร…

นายสมศักดิ์ มาอุธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศคติที่ดีในเรื่องการทำเกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้วกว่า 500 คน และมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไปประกอบอาชีพในสายงานด้านการเกษตรแล้วอีกจำนวนมาก ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรให้กับเยาวชน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฝึกปฎิบัติงานจริง...
ฝึกปฎิบัติงานจริง…

“สำหรับโครงการในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ”  โดยอัดแน่นด้วยกิจกรรมและสาระความรู้ต่างๆ มากมาย เริ่มจากกิจกรรม ‘คลุกดิน’ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของดินอย่างลึกซึ้ง ทั้งการตรวจและวิเคราะห์สภาพดิน พร้อมทั้งการบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีกับกูรูตัวจริง รวมไปถึง ‘การลงพื้นที่จริง’ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือทำจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกถั่วเหลือง ไถกลบตอซัง เพื่อบำรุงดินหลังการเพาะปลูกพืชไร่ การทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัชพืชที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรในชุมชนเกษตรต้นแบบที่มีความเข้มแข็งอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ ‘ทดลองและสัมผัส’ กับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย ด้วยการใช้งานบนพื้นที่ในการทำการเกษตรจริง และยังได้ ‘เปิดมุมมอง’ การทำเกษตรในยุค 4.0 (Precision Farming) อีกด้วย และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น น้องๆ ทุกคนยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำเกษตรปลอดสารพิษจากแขกรับเชิญผู้ก่อตั้ง ‘โอ้กะจู๋’ ฟาร์มผักออร์แกนิกขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย”คูโบต้า เปิดรับเยาวชนหัวใจเกษตร

นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. Line: @kubotacamp2018 2. FB Fanpage: KUBOTA Smart Farmer Camp และ3. www.siamkubota.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 097-176-1188 รับจำนวน 100 ท่านเท่านั้น! ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ

เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2017...สนุกสนานได้สาระความรู้ครบถ้วน
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2017…สนุกสนานได้สาระความรู้ครบถ้วน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated