ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิดชูเกียรติ “เกษตราภิชาน” ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้อย่างแท้จริง ในศาสตร์การเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นด้วยสํานึกในพระคุณท่านที่มีเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดมา และ เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต กตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแสดงความยินดีและร่วมกันขับร้องเพลง  แฮปปี้เบริ์ดเดย์ของผู้บริหาร มก. อาทิ นายอำพล เสนาณรงค์ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และบรรดาลูกศิษย์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความสุข

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็น “เกษตราภิชาน”
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็น “เกษตราภิชาน”

ทั้งนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “เกษตราภิชาน” บุคคลที่มีความรอบรู้อย่างแท้จริงในศาสตร์การเกษตร เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ แด่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูรพาจารย์และปูชนียบุคคลผู้ปรีชาสามารถในสหวิทยาการ ทั้งด้านพันธุศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ประวัติศาสตร์ไทย ภาษาไทย จารึก ศิลปะวรรณคดีและวัฒนธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated