นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส

12 กุมภาพันธ์ 2561 เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารณรงค์ลดปริมาณขยะจากอาหารอย่างต่อเนื่อง จุดกระแสลดขยะอาหาร (food waste) ช่วงเทศกาล “ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ” จับมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมควบคุมมลพิษ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กระจายความรู้ ชูการบริโภคแบบไม่เหลือทิ้งในช่วงเทศกาลและเตรียมตั้งโรงทานผัดหมี่ซั่ว 8 มงคล ปรุงจากผักและส่วนผสมมงคล 8 ชนิด ที่มาจากการบริจาคของเทสโก้ โลตัส

ผัดหมี่ซั่ว 8 มงคล
ผัดหมี่ซั่ว 8 มงคล

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส จำหน่ายอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ เราก็ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาไว้บริการลูกค้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในฐานะที่เทสโก้ โลตัส จำหน่ายอาหารในปริมาณมาก เราตระหนักถึงบทบาทในการผลักดันการลดปริมาณขยะจากอาหารซึ่งมาจากการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้ประกาศเจตนารมณ์บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังคุณภาพดีจากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ได้บริจาคอาหารไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,100,000 มื้อให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้”

“ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอันเป็นมงคลสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจับจ่ายโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสดในปริมาณที่มากกว่าปกติ ซึ่งก็เป็นที่มาของการมีอาหารเหลือทิ้งมากกว่าปกติเช่นกัน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 จะมีเม็ดเงินสะพัดเกือบ 5.5 หมื่นล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เทสโก้ โลตัส เองก็มีการเพิ่มปริมาณอาหารสดถึงเกือบ 50% มากกว่าในช่วงเวลาปกติเพื่อให้มีอาหารจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงตรุษจีน วันนี้เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมควบคุมมลพิษ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการจัดงาน ‘ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ’ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการทิ้งอาหารและสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการรับประทานอาหารอย่างคุ้มค่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง”

“การรณรงค์ลดการสูญเสียอาหาร สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยไร้ขยะของภาครัฐ ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการวัดตัวเลขปริมาณขยะจากอาหารอย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณของขยะมูลฝอยในประเทศไทยก็สะท้อนให้เห็นว่าขยะจากอาหารเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ หรือตรุษจีน ลูกค้าและประชาชนมีการบริโภคมากกว่าปกติ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการรณรงค์การไม่ทิ้งอาหารในช่วงเทศกาล ในขณะที่ในต่างประเทศมีความตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น ในประเทศสิงคโปร์มีการเก็บตัวเลขการทิ้งอาหารในช่วงตรุษจีน พบว่ามีปริมาณขยะจากอาหารเพิ่มขึ้น 20% ส่วนประเทศจีน พบว่า 70% ของปริมาณขยะทั้งหมดในประเทศเป็นขยะอาหาร ถ้าแยกเฉพาะครัวเรือนพบว่าเป็นขยะอาหาร 61%”

สำหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษพบว่ามีขยะเกิดขึ้นกว่า 27 ล้านตันต่อวัน จำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและการกินเหลือทิ้งมากที่สุด ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด

นอกจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ แล้ว ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เทสโก้ โลตัสจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั่วถนนเยาวราชในวันเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้

ผัดหมี่ซั่ว 8 มงคล
ผัดหมี่ซั่ว 8 มงคล ในโรงทานของมูลนิธิ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญ และผู้ยากไร้ในชุมชนรอบข้าง

ในโอกาสนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้มอบซอสปรุงรสตราเทสโก้ จำนวนทั้งหมด 888 ขวด ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อใช้ในการปรุงผัดหมี่ซั่ว 8 มงคลในโรงทานของมูลนิธิสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญ รวมถึงผู้ยากไร้ในชุมชนรอบข้างอีกด้วย

นางสาวสลิลลา กล่าวว่า “ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการลดปริมาณขยะจากอาหารนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล หากทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหาที่ไม่ได้รับการพูดถึงนี้ รวมถึงร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารได้”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated