ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมงานผู้วิจัย ผู้พัฒนาเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมงานผู้วิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลว่า “เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวไม่อาศัยแสงอาทิตย์ (Non – Solar Fish and Meat Daddeaw Oven)” เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตปลาแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียว ที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ตามต้องการ เพราะต้องอาศัยพลังงานจากธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอในการตากปลาหรือเนื้อสัตว์ หรือหากอยู่ในช่วงฤดูฝนที่สภาพอาการไม่เป็นใจ ทำให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องอบไม่ง้อแสงอาทิตย์ โดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ผู้พัฒนาเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ผู้พัฒนาเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์

“เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้ามีจุดเด่น คือสามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่น ๆ เพราะตัวทำความร้อนมีขนาดเล็ก สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วจึงต้องการพื้นที่ (ปริมาตร) ในเตาน้อยลงกว่าเตาประเภทอื่น ๆ เป็นเตาสะอาด ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม, ควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ, ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเตาประเภท” ผศ.ดร.คุณยุต กล่าว

ภาพเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์
ภาพเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์

อีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็จะถึงงานแสดงโชว์นวัตกรรมด้านการเกษตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ มก.นั่นก็คืองาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ภายใต้แนวคิด “เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งในงานได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนวัตกรรมที่เกิดจากผสมผสานเทคโนโลยี และการเกษตรเข้าด้วยกันจนได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และใช้งานได้จริงพร้อมสาธิตการใช้งานจากเจ้าของผลงาน ในปีนี้มากมายกว่า 39 ผลงาน เตรียมพบกัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561

ภาพเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์
ภาพเตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ไม่ง้อแสงอาทิตย์
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated