อบรม เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐาน
อบรม เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐาน

นิตยสารรักษ์เกษตร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์

งานนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับและก้าวสู่มาตรฐานครั้งสำคัญที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาสู่สวนมาตรฐาน และสินค้ามาตรฐานที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง จะก้าวไปทางไหน หน่วยงานใดที่จะให้คำตอบได้

มางานนี้คุณจะได้พบกับทุกคำตอบของ…มาตรฐาน…ที่จะทำให้คุณก้าวสู่โอกาสที่ดีของสินค้าของคุณ ความสำคัญของมาตรฐานรองรับที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในการแข่งขันทางการตลาด

พบกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับรองมาตรฐานโดยตรง รวมทั้งตลาดที่จะเข้ามารองรับสินค้ามาตรฐานของคุณ

เติมเต็มด้วยการเรียนรู้-อบรมอาชีพเกษตรหลากหลายให้เลือกเรียนรู้…

ภาคเช้า

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการของมาตรฐาน GAP โดย กรมวิชาการเกษตร

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน Q โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน THAI GAP โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาคบ่าย

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GMP โดย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด

– โอกาส ช่องทางของสินค้ามาตรฐานสู่ตลาดบน โดย แมคโคร และ เดอะมอลล์…ที่จะมาบอกถึงการนำสินค้าเข้ามาขายในห้าง และคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าส่งห้างสรรพสินค้า

– มุมมอง แนวคิด ทิศทาง อนาคตและช่องทางของพืชทำเงิน/กล้วย โดย คิง ฟรุ๊ท แตงโม/ โดย กลุ่มปลูกฮัก

นอกจากนี้ ภายในงานจะได้เรียนรู้และอบรมอาชีพหลากหลาย เช่น การเพาะเห็ดตะกร้า การปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์ การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถี การปลูกเมล่อน การปลูกกล้วย

พร้อมกันนั้น ยังมีบูธของหน่วยงานด้านมาตรฐานที่จะมาให้คำแนะนำด้านมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งบูธสินค้ามาตรฐานของสวน GAP ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการสินค้ามาตรฐานจากสวน

ค่าใช้จ่าย 800 บาท (มีเอกสารสัมมนา อาหารว่าง อาหารกลางวัน) โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ก้าวใหม่ มีเดีย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ 0437487481

สนใจสอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่ง ได้ หนึ่ง 089-7835887 ID-line:nung0897835887 , ตา 086-3401713 ID-line:manitra , เป้ 093-691456 ID-line:poupee199

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated