สวนยางถูกน้ำท่วม ถนนถูกตัดขาด...สยยท.วอนคนไทยช่วยกัน-พร้อมตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ
ภาพเกษตรกรชาวสวนยางคนหนึ่งที่ยังคงออกกรีดยาง เพราะว่านี้คืออาชีพที่สร้างรายได้... แต่จะทำเช่นนี้ได้หรือ??? (ภาพนี้ถ่ายระยะไกลอาจไม่ชัด แต่นี้คือวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริง)

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยยท. วอนคนไทยผู้ใจบุญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ร่วมบริจาคทรัพย์/สิ่งของเพื่อเยียวยาเร่งด่วน พร้อมเป็นศูนย์กลาง ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ ส่วนหน่วยงานหลักของรัฐควรให้ความสำคัญเร่งช่วยเหลือและควรวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคตด้วย

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางฯ
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางฯ

เมื่อวานนี้ (7 ม.ค. 60) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่าจากการพี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นั้น ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ซึ่งได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สวนยาง และไม่สามารถกรีดยางได้ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเยี่ยวยาแก้ปัญหาเบื้องต้นจึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมบริจาคทรัพย์/สิ่งของ/อาหารแห้งยาเวชภัณฑ์ต่างๆได้ตามเครือข่าย สยยท. ซึ่งขณะนี้ประธานสยยท.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวมรวบเงินบริจาคครั้งนี้ แบ่งเป็น 2คณะคือ

1.คณะทำงานช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนบน

2.คณะทำงานช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

สภาพถนนที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง
สภาพถนนที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง
สภาพสวนยางที่ถูกน้ำท่วม
สภาพสวนยางที่ถูกน้ำท่วม
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเพื่อช่วยเหลือได้ ดังนี้

1.ภาคใต้ตอนบน 3 จังหวัด

1.1 นายทศพล ขวัญรอด รองประธานสยยท. โทร. 084-851-3904 ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด เลขที่บัญชี  822-0-42438-9

1.2 นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางรายย่อย โทร. 093-3043323 ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง เลขที่บัญชี 814-027795-9

1.3 นายเรีองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกรืดยาง โทร. 081-7933291 ธนาคารกสิกรไทยสาขาจันดี เลขที่บัญชี 016-3-81493-5

2.ภาคใต้ตอนล่างรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.1 นายซาฝือื โต๊ะบู นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ธนาคารกรุงไทยสาขาระแงะ เลขบัญชี 980-308491-7 โทร.  089-8693288

2.2 นายประยูร สิทธ์คณานุรักษ์ ประธานสหกรณ์อุตสาหกรรมยางปัตตานี ธนาคารกสิกรไทยสาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 001-3-69758-2 โทร. 082-4411529

3. ส่วนกลาง

3.1 บริจาคที่สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เพื่อนำไปมอบโดยตรง สามารถบริจาคได้ที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางฯ ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกืยรติ (อาคารบี) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 236-2-01711-9 โทร 081-3301945

ภัยธรรมชาตินับเป็นปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ ที่ผ่านมาภาคใต้เกิดอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปหลายจังหวัด ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งทื่ 4 แล้ว โดยในครั้งนี้หนักทื่สุดในรอบ 20 ปี ในนามสภาเครือข่ายยางฯ (สยยท.) ขอแสดงความเสียใจ และขอเป็นสื่อกลางในการรวบรวมการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขอให้ท่านประสานงานโดยตรงกับกรรมการสยยท.ตามที่อยู่ข้างต้น หากท่านประสงค์จะโอนเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยใด้โปรดโอนเข้าบ/ชแล้วกรุณา lineบอกชี่อผู้บริจาคและจำนวนเงินเข้าบัญชีไหนจำนวนเงินเท่าไร ทางสยยท.จะออกหนังสีอขอบคุณพร้อมใบเสร็จรับเงินในนามสภาเครือข่ายยางฯให้ ต้องขอกราบขอบคุณทื่ร่วมด้วยช่วยกันในยามทุกข์ยากครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครีอข่ายยางฯ (สยยท.) กล่าวในที่สุด

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด หรือพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือ ได้ที่ โทร. 081-330-1945

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated