วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
แท็ก แปลงใหญ่

แท็ก: แปลงใหญ่

ศพก. จับมือแปลงใหญ่เพิ่มทักษะเกษตรกร

ศพก. จับมือแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะเกษตรกรในทุกมิติ สู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในทุกมิติ ทั้งกระบวนการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการสินค้า การตลาด...
แปลงใหญ่พริกศรีสะเกษ

แปลงใหญ่ศรีสะเกษยิ้มกระจาย กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนขายพริกให้แม็คโคร

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือห้างแม็คโครศรีสะเกษ รับซื้อพริกจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ คาดหลังสงกรานต์เริ่มต้นซื้อขายได้ ด้านเกษตรกรผู้ปลูกพริกคาดได้กำไรเพิ่ม หลังห้างฯเปิดโอกาสให้กำหนดราคาขายได้เอง มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
กสก.ดึงกูรูเยอรมัน ติวเข้มจนท. บูมเกษตรแปลงใหญ่

กสก.ดึงกูรูเยอรมัน ติวเข้มจนท. บูมเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั้งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าโครงความร่วมมือเยอรมัน – ไทย เพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการกลุ่ม เครื่องจักรกล...

กสก.ติวเข้ม จนท.รุกงานเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลงพื้นที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ มุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และช่องทางการตลาด หลังดำเนินงานมากว่า...

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลสัมฤทธิ์แปลงใหญ่มะยงชิดนครนายก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เต็มร้อย

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดในจังหวัดรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่...
แมลงเศรษฐกิจ ผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่ กับความสำเร็จแปลงใหญ่ สร้างมูลค่ากว่าปีละ 3.5 ล้านบาท

แมลงเศรษฐกิจ ผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่ กับความสำเร็จแปลงใหญ่ สร้างมูลค่ากว่าปีละ 3.5 ล้านบาท

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ...
แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 63

แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 63

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี...

สสก. 2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายและแปลงใหญ่ระดับเขต  กำหนดแนวทางใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างคุ้มค่า นำเกษตรอัจฉริยะมาปฏิบัติใช้ เน้นการผลิตตามมาตรฐาน GAP เพื่อสะดวกต่อการส่งออก...

ข่าวที่น่าสนใจ