วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
แท็ก เกษตรกร

แท็ก: เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กับภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กับภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากเป็นศูนย์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว ศูนย์ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าวและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสำคัญของกรมการข้าว...
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพทุกขั้นตอนสู่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลลัพธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร
กรรมการกองทุนฟื้นฟู

กฟก. เปิดรับสมัคร 11 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ 16-21 พ.ย.นี้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหาเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 11 คน ร่วมวางนโยบายและออกระเบียบเพื่อขับเคลื่อนงานแก้หนี้สิน...
ผลโหวตเกษตรก้าวไกล ต้องการให้แจกบ่อน้ำ เป็นอันดับ 1

ผลโหวตเกษตรก้าวไกล..ต้องการให้แจกบ่อน้ำ เป็นอันดับ 1 แสดงความเห็นสนับสนุนเพียบ!!

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 07:32 น. เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน...
ส.ป.ก.

ต้องรู้…ผลทางกฎหมาย กรณีทายาทเกษตรกร ไม่ขอรับการจัดที่ดินแทนที่จากรัฐ

เลขาธิการ ส.ป.ก. เตือนทายาทเกษตรกรที่ไม่ขอรับมรดกสิทธิการจัดที่ดินแทนที่จากรัฐ ต้องออกจากที่ดินหากฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย
เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข แจงที่มาการจัดที่ดินให้เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขาธิการ ส.ป.ก. แจงที่มาการจัดที่ดินให้เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวถึงการจัดที่ดินให้เกษตรกร ว่า ที่ดินของ ส.ป.ก....
ไบเออร์ ส่งเสริมอาชีพเพาะเมล็ดพันธุ์ แนะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หวังพลิกชีวิต สร้างรายได้เกษตรกร

ไบเออร์ ส่งเสริมเพาะเมล็ดพันธุ์ แนะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หวังพลิกชีวิตสร้างรายได้เกษตรกร

ไบเออร์ ส่งเสริมอาชีพ “เพาะเมล็ดพันธุ์” ผสานองค์ความรู้ สร้างรายได้มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลงเกษตรสู่การทำงานบนฐานข้อมูล...
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว

กรมส่งเสริมการเกษตร รุกพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตัวเอง รอบพื้นที่บ่อดินขาว นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่รอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก และชีวภัณฑ์ต่าง...
ทะเบียนเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบได้แล้ว…วันนี้

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน...
รางวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด...
วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

MOU ข้อ 18. ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต...
เกษตรฯ จับมือองค์กรเกษตรกร ทำสัตยาบันรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

กำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย 3 ชนิด ตันละ 1,500-1,800 บาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเล...
หนี้เกษตรกร

เกษตรกรขอความมั่นใจ ถามนโยบายสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูฯ กับว่าที่รัฐบาลใหม่

นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นปัญหาที่หนักมาก ทั้งราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยธรรมชาติ...
กระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตร ด้วยระบบ QR Trace on Cloud

กระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตร ด้วยระบบ QR Trace on Cloud

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud)...
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการจนท.ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อรับมือ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงาน ก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่หลายจังหวัด...
เปิดมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน ตรวจก่อนตัด จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

เปิดมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน ตรวจก่อนตัด จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณทุเรียนออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีพบว่ามีการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) คละปนออกมาสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง...

กฟก.ติวเข้มแก้ปัญหาหนี้ และพื้นฟูเกษตรกรทั่วประเทศ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร( กฟก.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่...
ทุเรียนต้นนี้ออกนอกฤดูแบบธรรมชาติ..เจ้าของเพิ่งไปสอยมา

ทุเรียนต้นนี้ออกนอกฤดูแบบธรรมชาติ ออกปีละ 3 รุ่น ก็เคยมีมาแล้ว

ภาพลูกทุเรียนที่เห็นกองอยู่ในบ้านนี้ (ตามภาพแรกมุมซ้าย) อาจารย์สุดา เทพเกลี้ยง ข้าราชการบำนาญ จากอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง...
เช็กด่วน!! ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 66 พร้อมเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง

เช็กด่วน!! ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 66 พร้อมเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง

ที่ประชุมบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2566 เคาะประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง...
ผลประกวดผลไม้ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

ผลประกวดผลไม้ งานเกษตรแฟร์ ปี 2566 “เต๊กสงวน” กวาดเพียบ(เหมือนเดิม)

การประกวดผลไม้ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี...

ข่าวที่น่าสนใจ