วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
แท็ก เกษตรกร

แท็ก: เกษตรกร

“งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” พืชหลังนาสร้างรายได้เสริมกว่า 3,000 บาท/ไร่

เตรียมปลูก “งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” เป็นพืชหลังนาสร้างรายได้กว่า 3,000 บาท/ไร่

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานวิจัยงาทั้งด้านเทคโนโลยีการปลูก การผลิตงา และการแปรรูป มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกงาในสภาพไร่และรา...
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากความรัก..ปุ๋ยลุงพรสั่งได้ มอบสิ่งที่เป็นมงคลแก่เกษตรกรทุกคน

ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากความรัก “ปุ๋ยลุงพรสั่งได้” มอบสิ่งที่เป็นมงคลแก่เกษตรกรทุกคน

เริ่มเปิดตัวบนโลกออนไลน์มาได้ 1 เดือนแล้วกับปุ๋ยอินทรีย์เกษตรก้าวไกล หรือ “ปุ๋ยลุงพรสั่งได้” เริ่มจากกระสอบแรก 17...
มองสวนทาง..ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้ไม่มีลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น

มองสวนทาง..ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปี2567 ไม่ลดลง (คลิป)

ในการลงพื้นที่ตามหาภูมิปัญญาทุเรียนภาคตะวันออก รอบที่ 1 เกษตรก้าวไกลได้พบกับเกษตรกรที่เป็นบุคคลสำคัญหลายคน หนึ่งในนั้นก็คือ นายวุฒิพงษ์ รัตนมณฑ์...
ชงเสนองบ ปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาท มุ่งเป้าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ชงเสนองบเกษตรปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาท มุ่งเป้าเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง11ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกฟก.พร้อมลุยงานเพื่อเกษตรกรทันที

ครม.แต่งตั้ง 11 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกฟก. พร้อมลุยงานเพื่อเกษตรกรทันที

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร( กฟก.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่ 15/2566...
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กับภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กับภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากเป็นศูนย์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว ศูนย์ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าวและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสำคัญของกรมการข้าว...
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพทุกขั้นตอนสู่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลลัพธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร
กรรมการกองทุนฟื้นฟู

กฟก. เปิดรับสมัคร 11 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ 16-21 พ.ย.นี้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหาเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 11 คน ร่วมวางนโยบายและออกระเบียบเพื่อขับเคลื่อนงานแก้หนี้สิน...
ผลโหวตเกษตรก้าวไกล ต้องการให้แจกบ่อน้ำ เป็นอันดับ 1

ผลโหวตเกษตรก้าวไกล..ต้องการให้แจกบ่อน้ำ เป็นอันดับ 1 แสดงความเห็นสนับสนุนเพียบ!!

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 07:32 น. เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน...
ส.ป.ก.

ต้องรู้…ผลทางกฎหมาย กรณีทายาทเกษตรกร ไม่ขอรับการจัดที่ดินแทนที่จากรัฐ

เลขาธิการ ส.ป.ก. เตือนทายาทเกษตรกรที่ไม่ขอรับมรดกสิทธิการจัดที่ดินแทนที่จากรัฐ ต้องออกจากที่ดินหากฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย
เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข แจงที่มาการจัดที่ดินให้เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขาธิการ ส.ป.ก. แจงที่มาการจัดที่ดินให้เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวถึงการจัดที่ดินให้เกษตรกร ว่า ที่ดินของ ส.ป.ก....
ไบเออร์ ส่งเสริมอาชีพเพาะเมล็ดพันธุ์ แนะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หวังพลิกชีวิต สร้างรายได้เกษตรกร

ไบเออร์ ส่งเสริมเพาะเมล็ดพันธุ์ แนะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หวังพลิกชีวิตสร้างรายได้เกษตรกร

ไบเออร์ ส่งเสริมอาชีพ “เพาะเมล็ดพันธุ์” ผสานองค์ความรู้ สร้างรายได้มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลงเกษตรสู่การทำงานบนฐานข้อมูล...
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว

กรมส่งเสริมการเกษตร รุกพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตัวเอง รอบพื้นที่บ่อดินขาว นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่รอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก และชีวภัณฑ์ต่าง...
ทะเบียนเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบได้แล้ว…วันนี้

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน...
รางวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด...
วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

วิพากษ์ MOU พรรคร่วมรัฐบาลด้านเกษตร แชร์ให้ถึงพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย

MOU ข้อ 18. ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต...
เกษตรฯ จับมือองค์กรเกษตรกร ทำสัตยาบันรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

กำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย 3 ชนิด ตันละ 1,500-1,800 บาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือทะเล...
หนี้เกษตรกร

เกษตรกรขอความมั่นใจ ถามนโยบายสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูฯ กับว่าที่รัฐบาลใหม่

นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นปัญหาที่หนักมาก ทั้งราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยธรรมชาติ...
กระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตร ด้วยระบบ QR Trace on Cloud

กระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตร ด้วยระบบ QR Trace on Cloud

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud)...
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการจนท.ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อรับมือ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงาน ก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่หลายจังหวัด...

ข่าวที่น่าสนใจ