วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
แท็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แท็ก: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากโรงเรียนสู่ชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการและขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคแล้ว ยังได้รับความรู้ด้านการเกษตร เกิดทัศนคติที่ดีและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ในอนาคต นายสำราญ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯวิทยาลัยเกษตรฯมหาสารคาม “ชื่นชมทุกฝ่ายที่ทำให้เกษตรกรรมของประเทศเจริญ”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ข่าวที่น่าสนใจ