วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2023
แท็ก ศูนย์ศึกษา เขาหินซ้อน

แท็ก: ศูนย์ศึกษา เขาหินซ้อน

จากความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ “เขาหินซ้อน” ต่อยอดสู่แปลงใหญ่เห็ดที่บ้านช่อง มีกินมีใช้อย่างมั่นคง

"บ้านช่อง" เดิมเป็นเส้นทางค้าโค กระบือ จากภาคอีสานสู่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มราษฎรมีอาชีพหลัก ทำนา ทำสวน...

ข่าวที่น่าสนใจ