วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
แท็ก ศพก.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66

แท็ก: ศพก.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ 6 รางวัลเกษตรกรต้นแบบ ศพก.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66

6 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2566 จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เตรียมเข้ารับรางวัล หลังกรมส่งเสริมการเกษตร...

ข่าวที่น่าสนใจ