วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
แท็ก วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

แท็ก: วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ยกระดับแรงงานยั่งยืน! เบทาโกร จับมือ สถาบันอิสรา รับฟังเสียงจากแรงงาน

ยกระดับแรงงานยั่งยืน! เบทาโกร จับมือ สถาบันอิสรา รับฟังเสียงจากแรงงาน

"Your Voice, We Care" เป็นโครงการสำคัญของเครือเบทาโกรซึ่งประสานความร่วมมือกับสถาบันอิสรา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาด้านแรงงานในระยะยาว โดยนำเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากแรงงานต่างด้าว มาเป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และเป็นโครงการนำร่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานของเครือเบทาโกรให้ก้าวไปอีกขั้น...

ข่าวที่น่าสนใจ