วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
แท็ก ปุ๋ยตรากระต่าย

แท็ก: ปุ๋ยตรากระต่าย

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ฝักโต เต็มเมล็ด ผลิตผลเต็มไร่

เปิดสูตรเด็ด..ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ฝักโต เต็มเมล็ด ผลิตผลเต็มไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และตลาดมีความต้องการมากขึ้นทุกปี แต่ปริมาณผลิตผลการปลูกในไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจนต้องนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทน จึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาผลิตผลในไร่ตนเองเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด...
สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2563 – ช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวมังคุดเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เกษตรกรต้องฟื้นฟูบำรุงต้นมังคุดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ช่วงออกดอกเก็บผลิตผลครั้งใหม่ ทว่าการดูแลให้มังคุดมีคุณภาพดี ตรงตามต้องการของตลาดนั้นมีวิธีการอย่างไร ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท...

“ต๊อก ศุภกรณ์” พาลุยไร่ล้วงเคล็ดลับเกษตรกรพันธุ์เอของไทย

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2563 – ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ นักแสดง...

ข่าวที่น่าสนใจ