วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย

แท็ก: ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

สภาเกษตรกรฯ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย” เป้าหมาย 55,000 ราย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ระหว่าง...

ข่าวที่น่าสนใจ