วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
แท็ก นายวิทยา แก้วมี

แท็ก: นายวิทยา แก้วมี

กรมชลฯ ขับเคลื่อน โครงการชลประทานอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม (Smart Irrigation) โครงการส่งน้ำฯ มูลบน

กรมชลฯ ขับเคลื่อนโครงการชลประทานอัจฉริยะ โครงการส่งน้ำฯมูลบน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา...
โครงการคลองขุดใหม่ป่าสัก-อ่าวไทย ยาว 135 กิโลเมตร ช่วยระบายน้ำหลากและแก้น้ำแล้ง

โครงการคลองขุดใหม่ป่าสัก-อ่าวไทย ยาว 135 กม. ช่วยระบายน้ำหลากและแก้น้ำแล้งได้ด้วย

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มศักยภาพระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ...
พัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง

กรมชลฯ กางแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมอีสานตอนบน

กรมชลประทาน กางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง ครอบคลุม 3 จังหวัดภาคอีสานตอนบน พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน หวังตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 8

กรมชลฯ เร่งจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง แก้แล้ง-ท่วมซ้ำซาก มั่นใจมีน้ำกินน้ำใช้และเกษตรเพียงพอ

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม...
นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 8

กรมชลฯศึกษาสร้างประตูระบายน้ำ 4 จุด เหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง ส่วนเหนือน้ำและส่วนท้ายน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซาก พัฒนาการเก็บกักน้ำ ตลอดจนการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

ข่าวที่น่าสนใจ