วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
แท็ก นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

แท็ก: นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลความร่วมมือสู่ลาว จัดการปัญหาศัตรูพืชด้วย IPM

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลความร่วมมือสู่ลาว จัดการปัญหาศัตรูพืชด้วย IPM

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น 1...
แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ กาแฟไทย ใจรักษ์ป่า นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

จากการพัฒนาตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร่วมกับผลการพัฒนาภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน...
แนะเกษตรกรจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน ทำลายต้นที่เป็นโรค ปลูกตามหลักวิชาการ

แนะเกษตรกรจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน ทำลายต้นที่เป็นโรค ปลูกตามหลักวิชาการ 6 ขั้นตอน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กล้วยหิน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์...
พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ เสริมองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน สร้างโอกาสทำเงินให้เกษตรกร

พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตทุเรียนของอำเภอทองผาภูมิมีปริมาณมากและมีคุณภาพดี...

เปิดโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture) ตั้งเป้าปีนี้ 1,000 แปลง นำร่อง 5 จังหวัด

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture)...
กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว แก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พืชตระกูลถั่วนับเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการนำไปใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ...
เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ ดึงจุดเด่นแหล่งกำเนิด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ ดึงจุดเด่นแหล่งกำเนิด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่...
กรมส่งเสริมการเกษตรดันฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พัฒนาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ ก้าวสู่สินค้า GI

กรมส่งเสริมการเกษตรดันฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี รวมกลุ่มแปลงใหญ่ พัฒนาเป็นผลไม้ GI

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีรสชาติดี เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ...
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วิธีปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิตและขยายพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายผลหรือแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร...
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสร้างแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจร ตอบโจทย์ 3 มิติการพัฒนา นำร่องผลไม้ 4 ชนิด ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยสร้างแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจร ตอบโจทย์ 3 มิติการพัฒนา นำร่องผลไม้ 4 ชนิด

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าไม้ผลผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี...
กรมส่งเสริมการเกษตร ดัน 3 ถั่วลิสงพันธุ์ดี ขยายสู่เกษตรกร ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

พร้อมดัน 3 ถั่วลิสงพันธุ์ดีจาก ม.เกษตรฯ สู่เกษตรกร

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การผลิตถั่วลิสงในประเทศที่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค และใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปีละกว่า...
กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเสริมทักษะเปิดมุมมองด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแก่เจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ติวเข้มเสริมทักษะเจ้าหน้าที่

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญ...
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระบี่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเด่นและมีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน...
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะดูแลสวน “ทุเรียนและสวนมังคุด” หลังการเก็บเกี่ยว

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะดูแลสวน “ทุเรียนและสวนมังคุด” หลังการเก็บเกี่ยว

ปัจจุบันสถานการณ์เก็บเกี่ยวไม้ผลภาคตะวันออก โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจหลัก 4 ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด...
คลุมดิน

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกร ใช้วิธีคลุมดิน รักษาความชื้นหน้าดินในฤดูแล้ง

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศในประเทศไทยมีสภาพร้อนแล้งและอบอ้าวมากขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการทำการเกษตรในทุกภูมิภาค เนื่องจากพืชทุกชนิดต้องการน้ำและธาตุอาหารในการเจริญเติบโต...
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2566

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ส้มปลอดภัย “Safe Use Safe Orange”

กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์เกษตรกรร่วมใจผลิตส้มปลอดภัย “Safe Use Safe Orange”

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการผลิตส้มปลอดภัย จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผลผลิตส้มขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิต...
ยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก ต้อนรับฤดูกาลไม้ผลปี 66 ประกาศวันเก็บเกี่ยว พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนำตัวอย่างทุเรียนส่งตรวจก่อนตัด

ประกาศวันตัดทุเรียนตะวันออก เริ่ม 10 มีนาคม ขอให้นำตัวอย่างส่งตรวจก่อนฉับๆ

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 นี้...
ภาคีเกษตร รัฐ เอกชน เดินหน้าโครงการเกษตร 5G (KASET5G) เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น

ภาคีเกษตร รัฐ เอกชน เดินหน้า เกษตร 5G (KASET5G) เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมอารักขาพืชไทย...

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้า 10 ปี ก้าวเป็นผู้นำการผลิต และขยายพืชพันธุ์ดี เพื่อการพัฒนาเกษตรของประเทศ

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้าในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ในปี...

ข่าวที่น่าสนใจ