วันพฤหัส, กรกฎาคม 29, 2021
แท็ก นายธนนท์ พรรพีภาส

แท็ก: นายธนนท์ พรรพีภาส

สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร จัดงาน Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

สสก.8 สุราษฎร์ฯ-ชุมพร “จัดงาน Field Day” ถ่ายทอดเทคโนโลยีฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เรียกว่างานวัน...

เบทาโกร จัดกิจกรรม ปล่อยปูแสม สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนชายฝั่ง

เครือเบทาโกร จัดกิจกรรมสร้างที่อยู่ให้ปู ปลา โดย นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว และ นายสิทธิชัย...

ข่าวที่น่าสนใจ