วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
แท็ก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์

แท็ก: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์

3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง

3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง

กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้นำ “องค์ความรู้ด้านบัญชี” ไปใช้แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล...

ข่าวที่น่าสนใจ