คูโบต้าจัดให้ฟรี!! AGRI WORKSHOP ทำเกษตรไม่ต้องรอเกษียณ จัดอีก 3 ครั้ง อย่าพลาด!!

คูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี / วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ผู้สนใจงานการเกษตรต่างเดินทางมาที่ คูโบต้าฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพราะว่าวันนี้สยามคูโบต้าได้จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด AGRI WORKSHOP ทำเกษตรไม่ต้องรอเกษียณ โดยผู้ที่มาเรียนรู้ก็มาจากทั่วประเทศ

นายปราโมทย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการส่วนคูโบต้าฟาร์ม เปิดเผยว่าทันที่ได้เปิดรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สนใจล้นหลาม โดยสมัครเข้ามาจำนวน 260 คน ซึ่งก็รับไว้ทั้งหมด และสามารถมาได้จริงร่วม 200 คน (จากเป้าหมายที่จะรับ 100 คน) เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพให้ได้ความรู้ครบถ้วน จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆละ ประมาณ 50 คน โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน แต่ละกลุ่มแต่ละฐานจะเรียนรู้หมุนเวียนกัน ฐานละประมาณ 1 ชั่วโมง

ฐานที่ 1 เรียนรู้การออกแบบแปลงเพาะปลูก และการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบต่างๆ

(ชมLIVEสดตัวอย่างการเรียนรู้ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/766646532060639)

ฐานที่ 2 เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งน้ำหมักชนิดต่างๆ

(ชมLIVEสดตัวอย่างการเรียนรู้ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/402424605728652)

ฐานที่ 3 เรียนรู้ระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะ และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจริยะ

(ชมLIVEสดตัวอย่างการเรียนรู้ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/1468920027338807)

ฐานที่ 4 เรียนรู้ระบบการปลูกพืชผักในโรงเรือน(โรงเรือนปลูกพืชมูลค่าสูง)และนอกโรงเรือน โดยสถานีนี้จะครอบคลุมเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนด้วย

(ชมคลิป สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม/มีหัวใจเกษตรแค่ไหน (คนที่ 1)

https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/370823809155711

(ชมคลิป สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม/มีหัวใจเกษตรแค่ไหน (คนที่ 2)

https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/1126169261745244

“การเรียนรู้ในครั้งนี้จะมีบรรยายทั้งทฤษฎี สาธิต และฝึกปฏิบัติ พร้อมศึกษาดูงานในแปลงปลูกจริง เพื่อให้ผู้สนใจนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง..ใครสนใจจะมีเปิดอีก 3 รุ่นในปีนี้ รุ่นต่อไปจะเปิดในช่วงไตรมาสที่ 2 (เปิดทุก 3 เดือน) สามารถแจ้งความประสงค์มาตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยครับ” ผู้จัดการส่วนคูโบต้าฟาร์ม กล่าว

โดยในการอบรมครั้งที่ 1 นี้ “เกษตรก้าวไกล” ได้มาสังเกตการณ์และได้ถ่ายทำไว้เป็นคลิปเพื่อให้ผู้สนใจที่จะสมัครมาอบรม ครั้งที่ 2 ได้เห็นเป็นแนวทาง จะนำมาเสนอผ่านเพจเฟสบุ๊คและช่องยูทูป เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน เร็วๆนี้

สำหรับวิธีสมัครและกำหนดวันอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเพจเฟสบุ๊ค SIAM KUBOTA หรือดูแนวการรับสมัครและกำหนดการเรียนรู้จากครั้งที่ 1 ในภาพประกอบข่าวข้างต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated