นายเดช โขลา ยกนิ้วโป้งขอบคุณกรมชลประทานที่จะมีโครงการปรับปรุงเชื่อนลำปาว
นายเดช โขลา ยกนิ้วโป้งขอบคุณกรมชลประทานที่จะมีโครงการปรับปรุงเชื่อนลำปาว

เดินทางไปกาฬสินธุ์เที่ยวนี้ นอกจากจะได้กินกุ้งก้ามกรามเผากันสด ๆ ที่ร้าน ธ.กุ้งเผา ใกล้ ๆ เขื่อนลำปาวแล้ว เรายังได้พบกับ นายเดช โขลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโนนภักดี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมานานปี

บอกกับเราว่า อาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเกิดขึ้นจากการมีเขื่อนลำปาว ของกรมชลประทาน จากเดิมมีอาชีพทำนาประสบปัญหาหนี้สินและน้ำไม่พอใช้ แต่เมื่อเกิดอาชีพเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ ทั้งปลานิลและปลาทับทิมทำให้มีมีรายได้ดีขึ้น และเศรษฐกิจของคนในชุมชนก็ดีขึ้น

“แต่ก่อนเขาเรียนนายเดช จะคุยกับใครเขาก็ไม่ค่อยหันมาคุยด้วย ผิดกับทุกวันนี้พอมาเลี้ยงกุ้งคนเขาก็เรียกว่าเสี่ยเดช..และเลี้ยงกุ้งเราสามารถกำหนดราคาได้เอง”

อย่างไรก็ดีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามก็มีปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องน้ำวิงวอนว่าให้กรมชลประทานเปิดน้ำต้องแจ้งล่วงหน้าให้แน่นอน และเมื่อกรมชลประทานมีโครงการที่จะมาปรับปรุงเขื่อนลำปาวก็หวังว่าการจัดการน้ำจะมีมาตรฐานและขอขอบคุณกรมชลประทานที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น “ถ้ามีน้ำที่ไหนประชาชนก็มีความสุขที่นั่น” ดังเรื่องราวจากคลิปข้างล่างนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated