ม.เกษตรศาสตร์ นำองค์ความรู้ด้านรุกขกรรมและศาสตร์แห่งแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และ ส.มก. จัดโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนฯอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี โดย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธี นอกจากนี้ ส่วนงานราชการต่างๆ อาทิ แขวงการทางปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มณฑลทหารบกที่ 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปราจีนบุรี ชมรมนิสิตเก่า ปราจีนบุรี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จิตอาสา จำนวนประมาณ 500 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เสริมสองข้างทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 33 (หนองชะอม-ห้วยขื่อ) ระยะทาง 2 กิโลเมตรจากระยะทางทั้งหมดประมาณ 22 กิโลเมตร ได้แก่ ต้นยางนา 41 ต้น ต้นทองกวาว 206 ต้น เพื่อสานต่องาน “ถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี”ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาถนนสายนี้ให้คงไว้เป็นมรดกและความภาคภูมิใจสำหรับลูกหลานชาวปราจีนบุรี ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์และผลักดันให้พื้นที่ริมถนนเส้นนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ถนนทางหลวงสาย 33 เส้นนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินที่สั่งสมมา 80 ปี ขยายผลสู่ชุมชนนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมแบบองค์รวม เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดี มีสุข อย่างยั่งยืนให้กับชาวปราจีนบุรี และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการต้นไม้สองข้างทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงามตามหลักวิชารุกขกรรม”

ด้านผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า
“จุดเริ่มต้นในวันนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน โครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี คณะวนศาสตร์ จะนำองค์ความรู้ตามหลักวิชา “รุกขกรรม” ในการอนุรักษ์และการจัดการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ดั้งเดิมและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เสริมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดการป่าในเมืองเพื่อความยั่งยืน สำหรับกล้าไม้ยางนา ที่นำมาปลูกในวันนี้ เป็นกล้าจากต้นยางนาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้อนุรักษ์ไว้ริมถนน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต้นยางนายังเป็นไม้ที่สูงโดดเด่น สง่างาม สมกับสมญาKing of the Forest ส่วนกล้าไม้ทองกวาว นั้น ดอกมีสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงดำริให้อนุรักษ์ต้นไม้บนเส้นทางสาย 33 แห่งนี้”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated