คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบ-มะพร้าวน้ำหอม GI ราชบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและคัดเลือกแปลงต้นแบบโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ณ ราชบุรีโมเดลการผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูง ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ตามในภาพที่ปรากฎนี้เป็นที่สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ของ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2554

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated