กฟก.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรใช้สิทธิคึกคัก!! คาดทราบผลไม่เป็นทางการ2ทุ่มคืนนี้

วันนี้(12 พ.ย.66)ที่หน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยนายสมยศ  ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เขตภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง โดยได้รับฟังบรรยายการจัดการเลือกตั้งจากนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอกำแพงแสน พบว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งลูกนก มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 10 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางเลน มีนายนนท์ ศรีวัฒนตระกูล ปลัดอำเภอบางเลน ให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า20%

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งภาคอื่น ๆ เช่น ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ในบางพื้นที่มีเกษตรกรสมาชิก ออกมาใช้สิทธิบางตา เนื่องจากติดงานบุญกฐิน และงานประเพณีประจำปีอื่น ๆ ส่วนภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตก ทำให้มีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิบางตาเช่นกัน

นายสไกร กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิหลายพื้นที่มากกว่าครั้งที่ผ่านมาจากผู้มีสิทธิกว่า 5.2 ล้านคน เนื่องจากเกิดการตื่นตัวและมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่บางพื้นที่เกิดฝนตก และประชาชนติดภารกิจงานบุญประจำปี ทำให้มีการใช้สิทธิไม่มาก แต่ภาพรวมถือว่าออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน ครั้งนี้ จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 20.00 น.

“สำหรับผู้แทนเกษตรกรทั้ง 20 คน ที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับเกษตรกรสมาชิกกว่า 6.8 ล้านคน โดยเฉพาะการออกนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร ถือว่าผู้แทนเกษตรกร มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการผลักดันด้านนโยบายและนำนโยบายเหล่านั้นผลันสู่โครงการต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการช่วยเหลอพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะหนี้สิน ที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกยึดทรัพย์หรือที่ดินทำกินในอนาคต”เลขาธิการ กฟก.กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated