“รมช.ไชยา” ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 7 หมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิดงานมหกรรมควายไทยเมืองหนองบัวลุ่มภูพัฒนาควายไทยไปควายโลก
“รมช.ไชยา” ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 7 หมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิดงานมหกรรมควายไทยเมืองหนองบัวลุ่มภูพัฒนาควายไทยไปควายโลก

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ บ้านโคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้นำหน่วยงานภายในสังกัดมาร่วมกันตรวจราชการในพื้นที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด รวมถึงเป็นการให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้มอบถุงยังชีพจำนวน 104 ชุด และหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 7 หมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบแนวคิดเกษตรเพิ่มมูลค่า สร้าง Storytelling ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ข้าวฮาง ผ้าทอมือท้องถิ่น เป็นต้น ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดงาน มหกรรมควายไทยเมืองหนองบัวลุ่มภูพัฒนาควายไทยไปควายโลก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ โดย รมช.ไชยา กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมควายไทยในครั้งนี้เป็นการพัฒนามูลค่าสายพันธุ์ทางปศุสัตว์ที่สำคัญ รวมถึงเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ในสังคมได้เห็นคุณค่าของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ตามวิถีชีวิตเกษตรกรไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และเป็นการแสดงศักยภาพควายไทย ที่มีความโดดเด่นทางด้านสายพันธุ์และเอกลักษณ์ให้ต่างชาติเห็นว่าควายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งปัจจุบันควายเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อตัวสูงกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มอบหมาย กรมปศุสัตว์ ในการพัฒนาสายพันธุ์ควายไทย ให้มีความมั่นคง มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคต เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated