ตรวจ DNA แปลงแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม “ประยูร วิสุทธิไพศาล” พบหอมทุกต้นยันลูก 100%

กรมวิชาการเกษตร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการ การสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบรับรองพันธุ์น้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี ภายใต้นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG model ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเกือบ 100 ราย เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่าย ผู้ผลิตต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม GI ราชบุรี ในการนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานวิสาหกิจ เจ้าของแปลงปลูกน้ำมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หลังจากตรวจพบยีนหอมมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยี DNA

คุณรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า มะพร้าวน้ำหอมเป็น 1ใน 5 ชนิดสินค้าของจังหวัดราชบุรีที่ขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย BCG Model เรื่องพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลสินค้าจะต้องเป็นพันธุ์แท้ วันนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ลงมาขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  รวมถึงพี่น้องข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหลายพื้นที่

คุณประสาน สืบสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การตรวจเก็บตัวอย่าง DNA โดยเก็บจากต้นพ่อแม่พันธุ์ และต้นกล้า เพื่อตรวจยีนความหอม พบว่าต้นพันธุ์ที่มีลำต้นและโคนเรียวเท่ากันจะมียีนหอมมากกว่าโคนต้นโต สำหรับแปลงปลูกมะพร้าวของคุณประยูร วิสุทธิไพศาล นั้น พบว่า ต้นพ่อแม่พันธุ์มียีนหอมทุกต้น และต้นกล้าพันธุ์ก็มียีนหอม 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

“ต้นพันธุ์หรือพ่อแม่พันธุ์ รวมทั้งต้นกล้าเราจะเอาส่วนใบมะพร้าวมาย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ สกัด DNA สำหรับต้นกล้าเราสุ่มตรวจ DNA ต้นละ 2 ลูก จากต้นพ่อแม่พันธุ์ รวม ๆ ทั้งหมดแล้ว 300 ลูก ปรากฏว่า เมื่อลงดินออกราก และใบ มียีนหอมทุกต้น โดยสรุปแล้วต้นกล้าไม่กลายพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย” คุณประสาน กล่าวย้ำถึงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านงานวิจัยมา

ด้าน คุณประยูร วิสุทธิไพศาล เจ้าของแปลงต้นแบบแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม กล่าวว่า ตนปลูกมะพร้าวน้ำหอมนานเกือบ 40 ปี คู่กับการทำเกษตรผสมผสาน เริ่มจากทำสวนองุ่น สวนชมพู่ สวนฝรั่ง สวนลำไย สวนมะนาว ฯลฯ ส่วนแปลงแม่พันธุ์ต้นแบบมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับการตรวจรับรอง DNA เป็นแปลงที่ปลูกมานานร่วม 30 ปี ตั้งอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก หลักการของตนจะปลูกแบบคัดเลือกต้นมะพร้าวที่มีความหอมจริงๆ ต้นไหนไม่หอมก็ตัดทิ้ง โดยใช้ชื่อว่ามะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ราชบุรี และได้นำต้นกล้าพันธุ์ที่ได้ขยายไปยังแปลงปลูกอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมหลายร้อยไร่ และล่าสุดได้ขยายแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปยังอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 400 ไร่ โดยตนได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมของสมาชิกส่งออกไปขายหลายประเทศ

“ต้นแบบแปลงพ่อแม่พันธุ์ของผม รอบคันร่องไม่มีมะพร้าวแกง ในร่องไม่มีมะพร้าวกลาย อาจจะเจอไร่หนึ่งมีสักต้นสองต้นเราก็ตัดทิ้ง พอตัดทิ้งมันก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมล้วน ๆ พอเป็นน้ำหอมล้วน ๆ มันก็กลายเป็นการผสมน้ำหอมล้วน ๆ ก็เลยเป็นพันธุ์แท้ อย่างแปลงมะพร้าวของเรานี้ เมื่อตรวจ DNA แล้วจึงแท้ทุกต้น” คุณประยูร กล่าวในที่สุด


ติดต่อต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม DNA สวนคุณประยูร วิสุทธิไพศาล ได้ที่ โทร.086-3185789
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated