ตลาดเกษตรกรออนไลน์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นช่องทางช่วยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางด้านการเกษตรทั้งรูปแบบผลผลิตสดและแปรรูปโดยตรงให้กับประชาชนผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 1,796 ราย สินค้าที่จำหน่าย จำนวน 2,547 รายการ มีมูลค่าการจำหน่ายสะสมรวม เป็นเงิน 805,229,119 บาท ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร

ซึ่งในโอกาสพิเศษเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอื่นเป็นสั่งสินค้าเกษตรเป็นของขวัญให้แม่ เช่น พืชผัก ปลอดภัย ผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้าน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสมาชิกของเว็บไซต์ด้วย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการลดค่าบริการขนส่งอัตราพิเศษให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ในช่วงเทศกาลวันแม่ ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2566

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการประเมินด้านความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิกของเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจที่เว็บไซต์ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ตัวอย่างอาทิ นางฐิตา สุวรรณกรณ์ เกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ส้มซ่าเป็นส้มชนิดหนึ่ง ขนาดใกล้เคียงผลมะนาว เนื้อรสเปรี้ยวหวาน ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม หลังจากนำสินค้าส้มซ่ามาประชาสัมพันธ์จำหน่ายบนเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าของกลุ่มจึงเป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้น และลูกค้าต่างมั่นใจว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรตัวจริง และประเด็นสำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากหลายจังหวัด จากลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าประจำสั่งส้มซ่าครั้งละมากกว่า 100 กิโลกรัม ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยเกษตรกร ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาส้มซ่าร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นไม้ผลอัตลักษณ์
ของจังหวัดอุทัยธานี และมีแผนจะแปรรูปส้มซ่าให้สามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปีต่อไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เริ่มจากนโยบายตลาดนําการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร สามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อเป็นการประกันว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า “ตลาดเกษตรกร” 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีเกษตรกรเป็นผู้ขายโดยตรง ดำเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเป็นการบูรณาการของทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมกันสนับสนุน พัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้ตลาดเกษตรกรสามารถเปิดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

เว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”

โดยต่อมาได้ต่อยอดเปิดให้บริการตลาดเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์ เว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร โดยรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย สั่งสินค้าเกษตรเป็นของขวัญให้แม่ในช่วงเทศกาลวันแม่นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated