กรมวิชาการเกษตรจัดใหญ่

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่ “นิทรรศการ  5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6″  เชิญ “รมช.เกษตร มนัญญา ไทยเศรษฐ์” เปิดงาน พร้อมพร้อมเปิดเวทีเสวนาฝ่าวิกฤติเอลนีโญ่-ทิศทางการนำเข้า ปุ๋ย เคมีเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตรไทย และ การส่งออกผักผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก “

กรมวิชาการเกษตร จัดงาน “นิทรรศการ  5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6″ ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ ถึงนโยบายที่จะทำในศตวรรษที่ 6 ของกรมวิชาการเกษตรว่า การสื่อสารให้ประชาชน และเกษตรกร ให้เข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตรจะต้องสื่อสาร และทำความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพราะเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามา การใช้แรงงานก็จะลดน้อยลง จะต้องพยายามสอนประชาชนให้ใช้ให้ถูกทาง รวมถึงการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมี เมื่อใช้ถูกทางแล้วก็จะทำให้ก้าวต่อไปเกิดความมั่นคง

ส่วนเรื่องสนับสนุนการส่งออก นางสาวมนัญญา ได้เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญ พร้อมยกตัวอย่างผลไม้ไทยคือทุเรียนที่ในช่วงเวลาโควิดก็สามารถส่งออกได้ ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยความเข้มแข็ง และลง พื้นที่ตรวจสอบล้งทุเรียนจนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศจีนได้ จึงอยากให้นำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และใช้เป็นตัวอย่างศึกษา สินค้าเกษตรไทยจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศก่อน เมื่อคนในประเทศยอมรับการส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยาก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดนิทรรศการวันนี้ เพื่อถ่ายทอดความเป็นมา ของกรมวิชาการเกษตร ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา และในวันนี้มาขยายผลต่อยอด ในเรื่องของการนำการวิจัยด้านการเกษตรสู่การตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและให้นโยบายอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการใช้งานวิจัยด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นในการจัดงานวันนี้ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่นกว่า 50 ผลงาน

สำหรับงาน “นิทรรศการ  5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6″ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 กรมวิชาการเกษตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ จำนวน 16 ท่าน ร่วมเสวนาใน 3 หัวข้อหลัก  ได้แก่ วันที่ 19 ส.ค. เวทีเสวนาหัวข้อ “”ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรากฏการณ์เอลนีโญ และโอกาสการค้าในตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชผลของไทย”

ที่มีผู้ร่วมเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาอดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด ร่วมเสวนา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated