แปลงใหญ่บ้านเขาหินแท่น

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น จ.ระยอง ผลิตทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออก ใช้ถุงแดงห่อทุเรียน เครื่องพ่นยาแอร์บลาส และแอพฯWindy ควบคุมการผลิต จนได้มาตรฐาน GAP ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น หมู่5 ตำบลวังจันทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำหลักเกษตรสมัยใหม่มาบริหารจัดการร่วมกับการเชื่อมโยงตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ที่เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จ ให้การต้อนรับ

นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์

เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอวังจันทร์ มีเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 9 แปลง ในจำนวนนี้เป็นแปลงใหญ่ทุเรียน 4 แปลง และแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่นเป็น 1 ใน 4 แปลง ที่มีการผลิตทุเรียนดีมีคุณภาพ โดยจุดแข็งและจุดเด่นของกลุ่มคือการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการประชุมคณะกรรมการต่อเนื่องทุกเดือน และสมาชิกมีการออมเงินเป็นประจำ ทำให้ที่ผ่านมาได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อปัจจัยการผลิต ส่วนด้านการตลาด มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยประเทศปลายทางต้องการทุเรียนที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกรายผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนได้มาตรฐาน GAP  (Good Agricultural. Practices) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานทุเรียนสู่การแข็งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเต็มที่ และมีการขยายการปลูกทุเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ยังได้ประสานทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ให้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ถุงแดงห่อทุเรียน หรือ Magik Growth โดยเป็นถุงไว้สำหรับห่อทุเรียนให้เป็นทุเรียนมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมทั้งภายในและภายนอก พร้อมประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา มาให้ความรู้เรื่องพยากรณ์อากาศโดยใช้แอพพลิเคชั่น Windy เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต การให้ปุ๋ยและให้ธาตุอาหารสำหรับทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการเกิดความเสียหายจากพายุฝนหรือลมแรง

“อีกหนึ่งเทคโนโลยสมัยใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกร ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพคือ เทคโนโลยีการพ่นยา ที่มีการปรับจากใช้เครื่องพ่นสายยางมาเป็นรูปแบบแอร์บลาส (Air Blast) ที่กระจายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้เกษตรกรยังใช้การตัดหญ้าในสวนด้วยรถตัดหญ้านั่งขับ ทำให้สะดวกสบาย มีความรวดเร็ว และลดการใช้แรงงานคน ทั้งนี้แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ยังเป็นแปลงใหญ่นำร่อง BCG โมเดลทุเรียนของจังหวัดระยอง  หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้มาในสวนเพื่อการพัฒนาคุณภาพทุเรียนอย่างยั่งยืน”เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าว

ด้านนายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น กล่าวว่า เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียนทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่ในตำบลวังจันทร์ จำนวน 73 ราย เพื่อร่วมกันลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และยา ในปริมาณมาก เพื่อให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ส่วนนวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะหลังจากห่อทุเรียนได้ 60 วัน ไม่ต้องพ่นยาอีก จึงทำให้ประหยัดค่ายาได้มาก และยังทำให้ทุเรียนมีผิวสวย เปลือกบาง และเนื้อหนา ขณะที่แอพพลิเคชั่น Windy ก็ช่วยคาดการณ์และกำหนดวันพ่นยาได้ ส่วนอุปกรณ์เครื่องพ่นยาระบบแอร์บลาส สามารถประหยัดแรงงานคนและพ่นยาได้อย่างทั่วถึง

นายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น

“กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ได้มาตรฐาน GAP ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และขายภายในประเทศอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นการเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ โดยยอดการขายออนไลน์ในช่วง 2-3 ปี ที่มีการระบาดโควิด-19  โตขึ้นอย่างมาก ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งสมาชิกไปอบรมการขายออนไลน์ ทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ทำให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น มีความเข้มแข็ง จนสมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน”ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated